Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.Tällä oppaalla täydennetään vanhempien tietoa siitä, mitä eri keinoja viittomakieltä käyttävän lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä on. Henkilöstölle oppaassa kerrotaan, miten viittomakielisen lapsen kanssa toimitaan ja millaisia uudenlaisia työtapoja saatetaan tarvita varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Vuosi:
2018

ISBN:
ISBN 978-952-13-6557-7 (nid.)
ISBN 978-952-13-6558-4 (pdf)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2018:9a

ISSN:

ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)
ISSN 1798-8969 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi, (ruotsi ilmestyy huhtikuussa)

Julkaisu: