Oppimistulosten arviointi

Tässä osiossa on listattuna suomenkieliset oppimistulosten arviointi-raportit. Kaikki raportit ja julkaisut ovat pdf- muodossa. Englanninkieliset ja muut vieraskieliset julkaisut ovat Opetushallituksen englanninkielisillä sivuilla. 

Nimi Vuosi Kohderyhmä
Aihekokonaisuuksien tavoitteiden toteutumisen seuranta-arviointi 20102012
Esi- ja perusopetus
Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana2004
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Alueellinen vaihtelu koulutuksessa2009
Esi- ja perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen osaaminen metsäalan perustutkinnossa2012
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Ammatillinen osaaminen rakennusalan perustutkinnossa2012
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnin sähköinen järjestelmä2011
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi sähköiseen järjestelmään siirryttäessä2011
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa2006
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Arvioi, opi ja kehity2008
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Arvioinnilla laatua koulutukseen2006
Opetustoimen johto ja hallinto
Arvioinnin opas 20152015
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Arviointia akanvirrassa2014
Opetustoimen johto ja hallinto
Arviointikokeilu II 2004-20072008
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten2004
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Ei taito taakkana ole2006
Esi- ja perusopetus
Englannin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Esi- ja perusopetus
Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöt2011
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Erityisopetus
Esiopetuksen laatu ja merkitys2007
Esi- ja perusopetus
Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen(The European Peer Review Manual for initial VET)2007
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Hanketoiminnan ja hankkeiden vertaisarvioinnin arviointialueet ja -kriteerit 20142014
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Historian ja yhteiskuntaopin oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20112012
Esi- ja perusopetus
Opetustoimen johto ja hallinto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 22008
Esi- ja perusopetus
Hyvästä paremmaksi − kehittämisideoita kielten oppimistulosten arviointien osoittamiin haasteisiin2015
Esi- ja perusopetus
Hyödyllinen pakkolasku - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20122013
Esi- ja perusopetus
Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin2005
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Kerroin kaiken tietämäni2004
Esi- ja perusopetus
Koppi - maaston raivaamisesta vertaisarviointiin2008
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Korkeakouluyhteistyötä Venäjän kanssa2017
Koulu - Sukupuoli - Oppimistulokset2004
Esi- ja perusopetus
Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 20042005
Esi- ja perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Vapaa sivistystyö
Liikunnan arviointi peruskoulussa 20032004
Esi- ja perusopetus
Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa 20102011
Esi- ja perusopetus
Luen, kirjoitan ja ratkaisen2006
Esi- ja perusopetus
Svenskspråkig utbildning
Luonnontieteellinen osaaminen perusopetuksen 9. luokalla 20112012
Esi- ja perusopetus
Luonnontieteiden opetuksen kehittämishaasteita 20122012
2013
Esi- ja perusopetus
Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus2008
Maahanmuuttajakoulutus
Matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla vuonna 20072008
Esi- ja perusopetus
Miksi jää sulaa?2008
Esi- ja perusopetus
Miten matematiikan taidot kehittyvät?2010
Esi- ja perusopetus
Miten peruskoululaiset kirjoittavat?2011
Esi- ja perusopetus
Miten ruotsia osataan peruskoulussa?2009
Esi- ja perusopetus
Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelma2010
Maahanmuuttajakoulutus
Esi- ja perusopetus
Näyttötietoa ammattiosaamisesta I2007
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Näyttötietoa ammattiosaamisesta II2010
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
On annettu hyviä numeroita2008
Esi- ja perusopetus
Onko laskutaito laskussa? - Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 20112012
Esi- ja perusopetus
Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa2004
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä2008
Opetustoimen johto ja hallinto
Oppimaan oppiminen ala-asteella 22005
Esi- ja perusopetus
Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt2013
Esi- ja perusopetus
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Opetustoimen johto ja hallinto
Oppimistulokset - Rakennus- ja metsäalan perustutkinnot2011
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien luokkien aikana2006
Esi- ja perusopetus
Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2005
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Oppisopimuskoulutuksen vertaisarvioinnin kansalliset arviointialueet ja -kriteerit2014
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa2018
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Perusopetuksen matematiikan kansalliset oppimistulokset 9. vuosiluokalla 20042005
Esi- ja perusopetus
Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi vuosina 2005–20122013
Esi- ja perusopetus
Perusopetuksen musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla2011
Esi- ja perusopetus
Perusopetuksen oppimistulosten meta-arviointi2004
Esi- ja perusopetus
Projektipäällikön kuusipaikkamalli2006
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Ranskan kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Esi- ja perusopetus
Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Esi- ja perusopetus
Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta2004
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä2006
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Selvitys taide- ja taitoaineiden opiskelutuntimääristä peruskoulussa2009
Esi- ja perusopetus
Sen edestään löytää2011
Esi- ja perusopetus
Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin2009
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissa ja asenteissa2013
2014
Esi- ja perusopetus
Opetustoimen johto ja hallinto
Taide- ja taitoaineiden oppimistulokset - asiantuntijoiden arviointia2011
Esi- ja perusopetus
Taiteen perusopetus 20082009
Taiteen perusopetus
Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon2006
Esi- ja perusopetus
Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Esi- ja perusopetus
Tiivistelmä ja päätelmiä perusopetuksen musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppimistulosten arvioinnista 9. vuosiluokalla2011
Esi- ja perusopetus
Toimivatko päättöarvioinnin kriteerit? 2013
Esi- ja perusopetus
Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-20082008
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Tunnustetaanko tutkinnot tehokkaasti?2006
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Opetustoimen johto ja hallinto
Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt2009
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus2008
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Vangit koulutuksessa2007
Erityisopetus
Vankien ammatillista koulutusta koskeva selvitys2006
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus
Venäjän kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 20132014
Esi- ja perusopetus
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien aikana2006
Esi- ja perusopetus
Svenskspråkig utbildning