Faktaa Express -julkaisusarja

Sarja tiivistää Opetushallituksen selvitysten tulokset ja muut ajankohtaiset aiheet nopeasti luettaviksi perustietopaketeiksi. Niistä kerrotaan kohderyhmäkohtaisilla sähköpostilistoilla sekä tilaajarekisteriin liittyneille.

Tilaajiin voi liittyä sähköpostilla osoitteessa .

Nimi Vuosi Aihepiiri
Faktaa Express 1A/2017: Uusia asioita ja perspektiiviä tavalliseen koulutyöhön 2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 1A/2018: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen2018
Faktaa Express

Faktaa Express 2A/2017: Ulkomaille lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä opiskelija2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 2A/2018: Nuorten maailma muuttuu, miten nuorisotyö vastaa? Suomalaiset osallistujat ovat saaneet merkittävää hyötyä Erasmus+ -ohjelman strategisista kehittämishankkeista2018
Kansainvälisyys
Nuorisoala
Faktaa Express
Faktaa Express 3A/2017: Keitä ovat ulkomaalaisten korkeakoulujen suomalaiset tutkinto-opiskelijat? 2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 3A/2018: Perusopetuksen tutoropettajatoiminta Suomessa2018
Faktaa Express
Faktaa Express 4A/2017: Tilastoja koulujen kansainvälisestä toiminnasta lukuvuonna 2016–20172017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 4A/2018: Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 20172018
Faktaa Express
Faktaa Express 5A/2017: Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 2016 2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 5A/2018: Mikä vei ulkomaille, mikä toisi takaisin Suomeen? Kysely korkeakoulututkintoa ulkomailla opiskeleville2018
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 6A/2017: Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016 2017
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 6A/2018: Mikä toi Suomeen, millaista opiskelu täällä on?2018
Faktaa Express
Kansainvälisyys
Faktaa Express 7A/2018: Vierailulla, vaihto-oppilaana ja oppimassa ulkomaisella työpaikalla. Tilastoja lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien kansainvälisestä liikkuvuudesta 20172018
Kansainvälisyys
Faktaa Express
Faktaa Express 8A/2018: Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 20172018
Faktaa Express
Kansainvälisyys