Maksulliset julkaisut ja oppimateriaalit

Opetushallitus tuottaa koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen tueksi vuosittain useita maksullisia julkaisuja. Lisäksi tuotamme oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia erityisesti maahanmuuttajien koulutukseen, erityisopetukseen, vähän luettuihin kieliin ja uskontoihin sekä pienille ammattialoille. Esittelemme kaikki maksulliset tuotteemme verkkokaupassa, osoitteessa www.oph.fi/verkkokauppa.

Tuotteet voi tilata verkkokauppamme kautta tai sähköpostitse osoitteesta . Asiakaspalvelun puhelinnumero on 02016 62222 . Tilausten toimittamisesta, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta vastaa Porvoon Kirjakeskus Oy.

Uutuustuotteita
Eeva-Liisa Ryhänen, Marjo Petäjäaho, Kirsi Arino, Virpi Risku ja Rea-Maria Sirén
Biologia 7-9, Elämä ja evoluutio
Biologia 7–9 on uusi biologian oppimateriaalisarja, joka sisältää OPS2016 mukaiset 7–9-luokkien sisällöt. Sarjan tekstit on selkomukautettu, ja hankalia biologisia termejä on avattu helpommin ymmärrettäviksi kuvien ja kuvasarjojen avulla. Sarja soveltuu hyvin esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta kärsiville sekä maahanmuuttajataustaisille oppilaille.
Noora Anttila, Ilona Huxley, Kirsi Lindström, Hilkka-Roosa Nurmi ja María del Carmen Martínez Carrillo
Estrellas 1 -harjoituskirja
Estrellas 1–2 on uusi A-espanjan oppimateriaalisarja yläkouluun. Se sisältää sekä oppi- että harjoituskirjat. Estrellas 1 -harjoituskirja julkaistaan elokuuksi 2018. Ensimmäinen osa sisältää puolet yläkoulun vuosiviikkotuntimäärästä.
Lisätietoa: www.edu.fi/esittelyt/estrellas
National Core Curriculum for the General and Advanced Syllabi for Basic Education in the Arts 2017
Basic education in the arts is art education provided primarily for children and young people on an extracurricular basis. It is goal-oriented education that progresses from one level to the next. Basic education in the arts is organised across Finland in nine art forms: architecture, visual arts, crafts, media arts, music, literary art, circus art, dance and theatre.
Noora Anttila, Ilona Huxley, Kirsi Lindström, Hilkka-Roosa Nurmi ja María del Carmen Martínez Carrillo
Estrellas 1 -oppikirja
Estrellas 1–2 on uusi A-espanjan oppimateriaalisarja yläkouluun. Se sisältää sekä oppi- että harjoituskirjat. Sarjan ensimmäinen osa, Estrellas 1 -oppikirja on ilmestynyt ja Estrellas 1 -harjoituskirja julkaistaan elokuussa. Ensimmäinen osa sisältää puolet yläkoulun vuosiviikkotuntimäärästä.

Pertti Hourunranta, Ville Manner, Simo Jaakkola ja Ari Nieminen
Osaava yrittäjä metsäkonealalla
Metsäkoneyrittäjän liiketoimintaoppaan tarkoituksena on lisätä metsäkoneyrittäjiksi aikovien liiketoimintaosaamista ja opastaa tehokkaammin hyödyntämään tarjolla olevaa tietoa. Oppaassa käsitellään talousasioiden lisäksi yrittäjän sosiaaliturvaan, työnantajana toimimiseen ja metsäsertifiointiin, metsäalan laatujärjestelmiin ja metsätietostandardin mukaiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä.

Minna Intke Hernández
Palataan! -suomea aikuisille
Palataan! – Suomea aikuisille on jatko-osa suuren suosion saavuttaneelle Päivää!-oppikirjalle. Se sopii käytännön kielitaidon ja kielenkäyttötilanteiden harjoitteluun taito- tasolta A2.2 lähtien. Lisäksi oppikirjaa voi hyödyntää sanaston ja rakenteiden kertaamiseen sekä erityisesti puhutun kielitaidon aktivoimiseen opiskelijoille, jotka ovat jo käyneet useita suomen kielen kursseja. Kirja sisältää aikuisten arkipäiväisiin tilanteisiin liittyviä lukutekstejä sekä runsaasti monipuolisia harjoituksia.

Risto Aikonen ja Sari Havu-Nuutinen
Aksios 1 -harjoituskirja
Harjoituskirjan tehtävät antavat uuden opetussuunnitelman (OPS2016) mukaisia haasteita eri ikäisille ja tasoisille oppilaille. Tehtävissä on huomioitu myös ortodoksisen uskonnon integroituminen muihin opiskeltaviin taitoihin, erityisesti lukutaitoon.

Elena Iossafova, Laura Paljakka, Tiina Salomaa, Niina Sinkko ja Tuuli Virtanen
DOM 2
Uusi alakoulun pitkän venäjän oppimateriaalisarja DOM lähestyy opittavaa kieltä käytännön näkökulmasta.

Sarjan toiseen osaan kuuluu tekstikirja, harjoituskirja ja verkkomateriaali. Materiaalipaketti on mitoitettu noin yhdeksi lukuvuodeksi (riippuu kunkin koulun venäjän kielen opintojen tuntimäärästä), ja siinä on mukana runsaasti eriyttävää lisämateriaalia.
Marko Kuuskorpi ja Julianna Nevari
Koulusta oppimisen ympäristöksi
Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen
Julkaisu toimii oppaana koulurakentamisen ja koulun tilasuunnittelun parissa työskenteleville sekä oppimisympäristöjä kehittäville asiantuntijoille. Samalla seon kirjoitettu kaikille päättäjille, jotka haluavat ymmärtää oppimisympäristöjen muutosta. Tavoitteena on piirtää kuvaa tämän päivän koulusta, sen toimintakulttuurista, oppimisprosesseista sekä tila- ja kalusteratkaisuista.