Maksulliset julkaisut ja oppimateriaalit

Opetushallitus tuottaa koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen tueksi vuosittain useita maksullisia julkaisuja. Lisäksi tuotamme oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia erityisesti maahanmuuttajien koulutukseen, erityisopetukseen, vähän luettuihin kieliin ja uskontoihin sekä pienille ammattialoille. Esittelemme kaikki maksulliset tuotteemme verkkokaupassa, osoitteessa www.oph.fi/verkkokauppa.

Tuotteet voi tilata verkkokauppamme kautta tai sähköpostitse osoitteesta . Asiakaspalvelun puhelinnumero on 02016 62222 . Tilausten toimittamisesta, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta vastaa Porvoon Kirjakeskus Oy.

Uutuustuotteita
Elena Iossafova, Laura Paljakka, Tiina Salomaa, Niina Sinkko ja Tuuli Virtanen
DOM 2
Uusi alakoulun pitkän venäjän oppimateriaalisarja DOM lähestyy opittavaa kieltä käytännön näkökulmasta.

Sarjan toiseen osaan kuuluu tekstikirja, harjoituskirja ja verkkomateriaali. Materiaalipaketti on mitoitettu noin yhdeksi lukuvuodeksi (riippuu kunkin koulun venäjän kielen opintojen tuntimäärästä), ja siinä on mukana runsaasti eriyttävää lisämateriaalia.
Marko Kuuskorpi ja Julianna Nevari
Koulusta oppimisen ympäristöksi
Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen
Julkaisu toimii oppaana koulurakentamisen ja koulun tilasuunnittelun parissa työskenteleville sekä oppimisympäristöjä kehittäville asiantuntijoille. Samalla seon kirjoitettu kaikille päättäjille, jotka haluavat ymmärtää oppimisympäristöjen muutosta. Tavoitteena on piirtää kuvaa tämän päivän koulusta, sen toimintakulttuurista, oppimisprosesseista sekä tila- ja kalusteratkaisuista.

Juhani Pirttiniemi, Helena Kasurinen, Jaana Kettunen, Erkki Merimaa ja Raimo Vuorinen (toim.)
OPO 2
OPO 2 on tarkoitettu opinto-ohjaajien työn ja paikallisten ohjaussuunnitelmien päivittämisen tueksi. Julkaisua voidaan käyttää materiaalina ohjausalan perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä ohjauksen kehittämishankkeissa. Teos koostuu ohjausalan asiantuntijoiden artikkeleista, jotka esittelevät ohjauksen eri näkökulmia.

Arja-Sisko Holappa, Maj-Len Engelholm ja Petra Packalen (toim.)
Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia−Lärområden i praktiken
Vuonna 2016 käyttöön otetut esi- ja perusopetuksen perusteet uudistavat merkittävästi pedagogiikkaa. Perusteissa korostetaan holistista, eheytettyä opetusta sekä lasten aitoa osallisuutta ja toiminnan lapsilähtöisyyttä. Oppimiskokonaisuuksiin, laaja-alaiseen osaamiseen, työtapoihin, oppimisympäristöjen käyttöön sekä oppimista tukevaan arviointiin liittyvät tavoitteet muodostavat varsin vaativan pedagogisen toiminnan kehikon.
Heidi Kaarresalo, Maria Pälviranta, Christophe Leblay
Cadeau 2 -oppikirja
Cadeau on A-ranskan oppimateriaalisarja alakouluun. Cadeau 2 on toteutettu Cadeau 1:n tavoin yhdistelmäkirjana, eli se sisältää tekstit sekä harjoitukset. Oppikirja jakaantuu yhdeksään kokonaisuuteen sekä juhlaosioon. Lisäksi se sisältää minikielitiedon, ääntämisosion ja sanastot. Cadeau 2 sopii sekä kahden että kolmen viikkotunnin tuntimäärälle ja jaksoittaiseen opiskeluun.
Risto Aikonen ja Sari Havu-Nuutinen
AKSIOS 1 -tekstikirja
Uusi oppimateriaalisarja käsittelee opittavia asioita usealla eri tasolla: jokainen luku sisältää tiivistelmän, jota laajentavat varsinainen teksti, tietolaatikot, kuvatekstit ja sanojen selitykset sekä verkossa tarjottava lisämateriaali. Sarjan kuvitus opettaa tulkitsemaan ortodoksista kuvamaailmaa ja tukee aiheen kertausta sekä itsearviointia.
Seija Väätänen ja Tenho Lindström
KEVEIN ASKELIN -tehtäväkirja 1
Lokko lamjaha – Kevein askelin -tehtäväkirja 1 on tarkoitettu romanikielen opiskeluun peruskoulun ensimmäisellä luokalla.

Kirjassa tutustutaan romanikieleen Lokko Lamjaha -runokirjasta tuttujen Kotiaisen, Rainerin ja Miritšan ja heidän ystäviensä kanssa. Kirjan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus romanikielen opiskeluun monipuolisten tehtävien avulla, kehittää suullista kielitaitoa sekä tutustua kirjoitettuun romanikieleen.
Katariina Autio, Sanna Heino, Satu Jokitulppo, Esa Mäki-Tulokas ja Tiina Sipilä
TYÖKUNTOON
Työkuntoon oppimateriaali on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
opintoihin. Teoksessa käsitellään elämäntapoihin, työkykyyn ja liikuntaan liittyviä asioita sekä arjen valintojen vaikutusta
työ- ja opiskeluhyvinvointiin. Kirjassa käsiteltävien asioiden yhteydessä ehdotetaan terveystekoja, joita voi
kokeilla yksin tai opiskelijaryhmässä. Työkuntoon! -pohdintatehtävät ja lukujen lopussa olevat
hyvinvointisuunnitelmat auttavat työkyvyn osa-alueiden itsearvioinnissa ja kehittämiskohteiden valinnassa.