Maksulliset julkaisut ja oppimateriaalit

Opetushallitus tuottaa koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen tueksi vuosittain useita maksullisia julkaisuja. Lisäksi tuotamme oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia erityisesti maahanmuuttajien koulutukseen, erityisopetukseen, vähän luettuihin kieliin ja uskontoihin sekä pienille ammattialoille. Esittelemme kaikki maksulliset tuotteemme verkkokaupassa, osoitteessa www.oph.fi/verkkokauppa.

Tuotteet voi tilata verkkokauppamme kautta tai sähköpostitse osoitteesta . Asiakaspalvelun puhelinnumero on 010 345 100 . Tilausten toimittamisesta, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta vastaa Kirjavälitys Oy.

Uutuustuotteita

Heli Pirinen (toim.)
Luonnontuoteopas

Oppimateriaali on tarkoitettu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon luonnonvaratuottajien sekä luonnontuotealan ammattitutkintoa suorittaville opiskelijoille, mutta se soveltuu myös alaa itsenäisesti opiskeleville ja harrastajille. Teoksessa käsitellään työskentelyä luonnontuotealalla, raaka-aineiden hankintaa, luonnonraaka-aineiden tuotteistamista ja tuotteiden hyödyntämistä palvelutuotteissa sekä yrittäjyyttä luonnontuotealalla.

Risto Aikonen ja Sari Havu-Nuutinen
Aksios 2 – Ortodoksinen uskontokirja

Sarjan toinen osa syventää 1-kirjan teemoja. Uutena teemakokonaisuutena on ”Kirkko opastaa meitä”.

Matti Voutilainen, Jarno Möttönen, Katri Luostarinen, Antti Haapala, Risto Kiilunen, Raimo Etelä ja Esko Laitinen
Metsästä tuotteeksi – Puualan perusteet

Oppikirja on perusteos puualan ammatilliseen koulutukseen. Siinä käsitellään tietoa, jota ammattilainen tarvitsee työssään. Teoksessa edetään puun kasvamisesta ja ominaisuuksista materiaalin valmistamiseen tuotteeksi

Elena Iossafova, Laura Paljakka, Tiina Salomaa, Niina Sinkko ja Tuuli Virtanen
DOM 2 – harjoituskirja, pitkää venäjää alakouluun


Sarjan toisen osan harjoituskirja alkaa kertausosiolla, joka muistuttaa oppilaan mieleen aiemmin opittua. Painetussa kirjassa on runsaasti erilaisia tehtävätyyppejä elaboroinnista kulttuurintuntemukseen ja pelillisyyteen.

Eeva-Liisa Ryhänen, Marjo Petäjäaho, Kirsi Arino, Virpi Risku ja Rea-Maria Sirén
Biologia 7–9, Elämä ja evoluutio

Biologia 7–9 on uusi biologian oppimateriaalisarja, joka sisältää OPS2016 mukaiset 7–9-luokkien sisällöt. Sarjan tekstit on selkomukautettu, ja hankalia biologisia termejä on avattu helpommin ymmärrettäviksi kuvien ja kuvasarjojen avulla. Sarja soveltuu hyvin esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudesta kärsiville sekä maahanmuuttajataustaisille oppilaille.
Noora Anttila, Ilona Huxley, Kirsi Lindström, Hilkka-Roosa Nurmi ja María del Carmen Martínez Carrillo
Estrellas 1 -harjoituskirja

Estrellas 1–2 on uusi A-espanjan oppimateriaalisarja yläkouluun. Se sisältää sekä oppi- että harjoituskirjat. Ensimmäinen osa sisältää puolet yläkoulun vuosiviikkotuntimäärästä.
National Core Curriculum for the General and Advanced Syllabi for Basic Education in the Arts 2017

Basic education in the arts is art education provided primarily for children and young people on an extracurricular basis. It is goal-oriented education that progresses from one level to the next. Basic education in the arts is organised across Finland in nine art forms: architecture, visual arts, crafts, media arts, music, literary art, circus art, dance and theatre.
Noora Anttila, Ilona Huxley, Kirsi Lindström, Hilkka-Roosa Nurmi ja María del Carmen Martínez Carrillo
Estrellas 1 -oppikirja

Estrellas 1–2 on uusi A-espanjan oppimateriaalisarja yläkouluun. Se sisältää sekä oppi- että harjoituskirjat. Ensimmäinen osa sisältää puolet yläkoulun vuosiviikkotuntimäärästä.

Pertti Hourunranta, Ville Manner, Simo Jaakkola ja Ari Nieminen
Osaava yrittäjä metsäkonealalla

Metsäkoneyrittäjän liiketoimintaoppaan tarkoituksena on lisätä metsäkoneyrittäjiksi aikovien liiketoimintaosaamista ja opastaa tehokkaammin hyödyntämään tarjolla olevaa tietoa. Oppaassa käsitellään talousasioiden lisäksi yrittäjän sosiaaliturvaan, työnantajana toimimiseen ja metsäsertifiointiin, metsäalan laatujärjestelmiin ja metsätietostandardin mukaiseen tietojenkäsittelyyn liittyviä kysymyksiä.