Aikuisten maahanmuuttajien kielikoulutus

AIKIS -hankkeessa tuotetaan aikuisille maahanmuuttajille suomen ja ruotsin kielen verkko-opetusmateriaalia. Tavoitteena on tehdä verkko-opetusmateriaalia kaikille kielen oppimisen taitotasoille. Kielen verkko-opetusmateriaalin avulla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista luomalla mahdollisuus opiskella suomen ja ruotsin kieltä ajasta ja paikasta riippumatta.

AIKIS -hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella ja se kuuluu sisäasiainministeriön johtamaan ”Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittämisohjelmakokonaisuuteen.

AIKIS -hankkeen toimikausi on 2008–2013.

 
Hankkeen  tiedot
Alkaa2008
Päättyy2013
KouluasteAikuiskoulutus
AihepiiriMaahanmuuttajat, kielikoulutus

Aikis-logo