AMES

AMES oli ammatillisen erityisopetuksen suunnitelmaprojekti, joka toteutettiin vuosina 2001–2003.

AMES-projektissa tuotettiin koulutuksen järjestäjän ja / tai oppilaitoksen erityisopetuksen suunnitelma osana opetussuunnitelman yhteistä osaa. Erityisopetuksen suunnitelmassa kuvataan koulutuksen järjestäjän toimintaperiaatteet ja käytännön järjestelyt erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden koulutuksen järjestämisessä.

Opetusministeriö ohjasi valtion vuoden 2001 talousarvioista kehittämismäärärahan erityisopetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien laatimiseen. Määräraha myönnettiin seuraaville koulutuksen järjestäjille:
Kemijärven kaupunki, Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä, Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä, Kotkan kaupunki, Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Turun kaupunki ja Åbolands yrkeskola skn.

Määrärahan saaneet koulutuksen järjestäjät toimivat projektin koordinaattoreina. Muina nimettyinä oppilaitoksina olivat mukana Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto sekä Rauman ammattiopisto yhdessä Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän kanssa ja Haminan ammattiopisto yhdessä Kotkan kaupungin kanssa.

Tavoitteet

  • tuottaa hyvää ja laadukasta toimintaa oppilaitoksissa
  • projektiin osallistuvat tahot tuottavat kirjalliset erityisopetuksen suunnitelmat, jotka Opetushallitus julkaisee

Loppuraportit

> Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa - AMES-projektin loppuraportti (pdf)
Moniste 2/2005, Opetushallitus

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2001
Päättyy2003
KouluasteAmmatillinen peruskoulutus
AihepiiriErityisopetus