Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt

Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailu

Killpailussa etsitään parhaita käytäntöjä, joilla kehitetään turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa. Kilpailuaika päättyy 4.5.2018.

Tausta

Ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön. Rahoitus, ohjausjärjestelmä, toimintaprosessit ja tutkintojärjestelmä ovat uusien säädösten myötä muuttuneet.

Opetushallitus haluaa korostaa turvallisuuden huomioimista uusia toimintatapoja kehitettäessä järjestämällä Turvallisuusosaamisen parhaat käytännöt -kilpailun ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Kilpailu liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaan oppimisyhteisöjen turvallisuuskulttuuria kehittävään toimenpideohjelmaan.

Turvallisuuskilpailussa etsitään parhaita käytäntöjä, joilla kehitetään turvallisuusosaamista ja turvallisia toimintatapoja yhteistyössä työelämän kanssa.

Kilpailun tavoitteena on

 • kehittää myönteistä turvallisuusasennetta ja turvallisia työtapoja
 • varmistaa turvallisuusosaaminen tutkintoa henkilökohtaistettaessa
 • kehittää oppilaitosten aktiivista turvallisuuskulttuuria mukaan lukien opiskeluyhteisön hyvinvointi ja häirinnän estäminen
 • kiinnittää huomio turvallisuusosaamiseen sekä vahvistaa työelämän pelisääntöjä oppilaitosten ja elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin toimijoiden välisessä yhteistyössä
 • edistää reformin toimeenpanoa ja toiminnan laatua
 • jakaa ja hyödyntää parhaita käytäntöjä.

Kilpailuun voi osallistua koulutuksen järjestäjäkohtaisen turvallisuuden kehittämisen kuvauksella tai yksityiskohtaisemmalla esimerkiksi tutkintokohtaisella turvallisuusosaamisen tai -käytännön kuvauksella.

Arviointikriteerit

Ehdotukset arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • turvallisuus erilaisissa oppimis- ja näyttöympäristöissä sekä opintojen henkilökohtaistamisessa
 • turvallisuuden kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa
 • turvallisuustyön kytkös laatuun
 • turvallisuusasenteen myönteinen kehittyminen
 • konkreettiset hyödyt
 • monistettavuus

Aikataulu

 • Osallistumiset verkkolomakkeella 4.5.2018 mennessä
 • Ehdotusten arviointi toukokuussa 2018
 • Palkintojen jako kesäkuussa 2018

Lisätiedot

Arto Pekkala,
Jaana Villikka-Storm,
Tiina Kärkkäinen,

Kilpailu on osa Turvallisuuskumppani-yhteistyötä, jonka tavoitteena on nostaa esille turvallisuuskulttuurin ja -osaamisen merkitys etenkin ammattiin johtavassa koulutuksessa. Turvallisuusosaaminen on osa ammattitaitoa ja tärkeää käytännön työtehtävissä. Turvallisuuskumppani-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Opetushallitus, Työturvallisuuskeskuksen Kemianteollisuuden työalatoimikunta sekä kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman yritykset ja yhteistyöjärjestöt.

 

Parhaat käytännöt -logo