CompLeap ‒ ratkaisuja osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen

Compleap on kaksivuotinen EU-rahoitteinen hanke, jossa rakennetaan ratkaisuja parantamaan osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Hanke alkoi joulukuussa 2017. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä CSC:n, hollantilaisen Dienst Uitvoering Onderwijsin (DUO), Oulun yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa.

CompLeap-hankkeessa mallinnetaan oppijalähtöinen digitaalinen ekosysteemi, joka antaa kokonaiskuvan elinikäisen oppimisen tueksi tarjolla olevasta digitaalisten palveluiden kokonaisuudesta. Hankkeessa tuotetaan myös kolme ratkaisumallia osaamisen kartoittamiseen, koulutustarjonnan vertailuun ja koulutukseen hakeutumiseen. Kehitystyössä keskeisiä käyttäjäkohderyhmiä ovat maahanmuuttajat sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret.

Oleellinen osa prototyyppien rakentamista on analytiikkatiedon hyödyntäminen ratkaisuissa. Analytiikan avulla voidaan esimerkiksi rakentaa digitaalisiin palveluihin ominaisuuksia, jotka helpottavat yksilöiden osaamisen ja työelämän osaamistarpeiden kohtaamista. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa prototyyppejä kokeillaan käytännössä. Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena on mallintaa ekosysteemi ja rakentaa prototyypit niin, että niiden pohjalta on mahdollista tehdä vastaavia palveluita myös muissa EU-maissa.

Lisätietoja Opetushallituksessa

Annica Moore, .