Digitaalisen oppimisen neuvottelukunta

Tehtävänä digitaalisen kumppanuuden kehittäminen

Digitaalisen oppimisen neuvottelukunnan tehtävänä on tieto- ja viestintäteknologian kehittämistyön seuraaminen ja tukeminen sekä kansallisten suositusten ja ohjeistuksen valmistelu liittyen muun muassa tvt:n opetuskäytön vahvistamiseen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa, digitaalisen oppimateriaalien yhdenvertaisen saatavuuden parantamiseen, jakelukanavien kehittämiseen, pedagogisen laadun edistämiseen, oppilaitosten tietoteknisten valmiuksien parantamiseen sekä tvt:n opetuskäytön tutkimuksen vahvistamiseen.

Neuvottelukunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa, ja voi myös nimetä alaisuuteensa työryhmiä ja jaoksia.

Alan toimijat monipuolisesti edustettuina

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii pääjohtaja Aulis Pitkälä ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Petri Pohjonen.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat valtionhallintoa, kuntasektoria, oppimateriaalikustantajia, mediasektoria, tiedeyhteisöä, opettajia sekä teknologiasektorin yhteisöjä ja yrityksiä.

Jäsenet

 • erikoissuunnittelija Thomas Vikberg, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • erikoistutkija Mikael Åkermarck, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen, Suomen Kuntaliitto
 • kustannusjohtaja Teuvo Sankila, Suomen Kustannusyhdistys ry
 • toimitusjohtaja Kirsi Harra-Vauhkonen, Suomen Kustannusyhdistys ry
 • luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén, Yleisradio
 • työmarkkinalakimies Sanna Haanpää, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
 • johtaja Jari Multisilta, Helsingin yliopisto, Cicero learning -verkosto
 • professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
 • professori Petri Nokelainen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö
 • tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J.J. Kasvi, Tieke
 • pääjohtaja Pekka Soini, Tekes
 • kansanedustaja Sari Sarkomaa, Eduskunnan valtionvarainvaliokunta, sivistys- ja tiedejaosto
 • Vice President Kaisa Olkkonen, Nokia, Government Relations
 • Microsoft Education Lead Petri Elsilä, Microsoft
 • toimitusjohtaja Jouni Lintu, Opinsys
 • opetusalan kehityspäällikkö Ida Andersson, Apple
 • ordförande Hannu Ollikainen, Södra-Finlands Svenska Rektorförening rf
 • toimialajohtaja Marko Rauhala, Accenture
 • toimialajohtaja Maarit Palo, IBM
 • kehittämisjohtaja Pia Setälä, Helsingin kaupunki
 • koulutuspoliittinen sihteeri Annakaisa Tikkinen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry.
 • tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, Tampereen kaupunki
 • opetusneuvos Leena Nissilä, Opetushallitus
 • opetusneuvos Petra Packalen, Opetushallitus
 • opetusneuvos Minna Bálint, Opetushallitus

Neuvottelukunnan sihteereinä toimivat Opetushallituksesta ylitarkastaja Kimmo Koskinen ja asiantuntija Paula Paronen.

Koulutuspilvijaosto

Opetushallitus asetti elokuussa 2013 neuvottelukunnan yhteyteen kansallista koulutuspilveä pohtivan jaoston. Jaoston tehtävänä oli vahvistaa digitaalisen teknologian ja pilvipalveluiden antamia mahdollisuuksia opetuksessa ja koulutuksessa.

Jaosto teetti toimikautensa aikana laajan aivoriihikyselyn sekä esiselvityksiä liittyen digitaaliseen oppimiseen ja opettamiseen sekä mahdollisen kansallisen koulutuspilven teknologiseen toteutukseen. Loppuraportissa jaosto teki esityksensä siitä, miten ja millaista kansallista pilvipalvelua olisi jatkossa syytä kehittää suomalaisen oppimisen ja opettamisen digitaaliseksi modernisoimiseksi ja kehittämiseksi.