eHOKS ‒ näkymä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tietoihin

Jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan opiskelijan tarpeet ja tavoitteet huomioiva koulutuspolku. Keskeinen väline polun suunnittelussa on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tekee opettaja tai opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa.

Opetushallitus valmistelee parhaillaan digitaalista eHOKS-palvelua HOKSin tekemisen ja tietojen hyödyntämisen tueksi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Palvelu kokoaa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tietoja yhteen paikkaan ja tarjoaa mahdollisuuden katsella niitä Opintopolussa.

eHOKS sujuvoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Palvelun avulla koulutuksen järjestäjä voi antaa opiskelijan HOKS-tietoja työpaikan toimijoille. Palvelu on avuksi myös tilanteissa, joissa opiskelija siirtyy koulutuksen järjestäjältä toiselle tai jatkaa keskeytyneitä opintojaan. Koulutuksen järjestäjällä olisi lainsäädännössä annettu oikeus katsoa omien opiskelijoidensa HOKS-tietoja.

Opiskelija voi myös itse jakaa omia tietojaan haluamilleen tahoille esimerkiksi hakiessaan oppisopimus- tai koulutussopimustyöpaikkaa. Opiskelijan tietojen lisäksi palvelussa on myös osaamisen tavoitteisiin ja yksilöllisen opintopolun tukemiseen liittyvää yleistä tietoa helposti saatavilla yhdestä paikasta.

eHOKS-palvelu koostuu valtakunnalliseen tietovarantoon siirrettävistä HOKS-tiedoista sekä tietojen katseluun ja hyödyntämiseen tarkoitetuista käyttöliittymistä. HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjän omissa opintohallintojärjestelmissä, josta valtakunnallisella tasolla tarvittavat tiedot siirretään tietovarantoon rajapintojen kautta.

Tietosuoja huomioidaan eHOKS-palvelun mahdollistavassa lainsäädäntöehdotuksessa sekä palvelun rakentamisessa. TIetovarannossa olevat eHOKS-tiedot ovat opiskelijan, koulutuksen järjestäjän sekä opiskelijan vastuullisen työpaikkaohjaajan ja osaamisen arvioijan saatavilla siltä osin, kun heillä on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja.

eHOKS on tarkoitus ottaa käyttöön 1.5.2019 alkaen. Käyttöönoton mahdollistavat lakimuutokset ovat parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa luodaan edellytykset tietojen siirtämiseen koulutuksen järjestäjän järjestelmästä tietovarantoon ja rakennetaan käyttöliittymät tietojen katseluun oppijalle, työpaikan toimijoille ja koulutuksen järjestäjän toimijoille. Palvelua on tarkoitus kehittää edelleen käyttöönoton jälkeen saadun palautteen ja kehitysvaiheessa esitettyjen toiveiden perusteella.