ESR 2007–2013

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein väline Euroopan unionin muuttaessa työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopoliittiset tavoitteensa käytännön toimenpiteiksi jäsenmaissa.

Euroopan sosiaalirahaston tehtävänä on auttaa työttömyyden torjunnassa, edistää työntekijöiden ammattitaitoa sekä tukea työvoiman ja yritysten osaamista uusissa työelämän haasteissa.

Kehittämisohjelmat ovat hallinnonalakohtaisia ja niitä on eri ministeriöissä yhteensä 23. Opetusministeriön hallinnonalalla kehittämisohjelmia on kymmenen, joista Opetushallitus on rahoittajana viidessä valtakunnallisen osion kehittämisohjelmassa:

  • Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa
  • Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin
  • Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen
  • Osaajana työmarkkinoille
  • Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi.

ESR-rahoitus