Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004

Vuosi 2004 nimettiin EU:n komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin päätöksellä Euroopan unionin liikuntakasvatuksen teemavuodeksi. Euroopan komissio tuki noin 185 projektia ympäri Eurooppaa, joista seitsemän oli suomalaisia. EU-tukea saivat Viitaniemen koulu Jyväskylässä, Porin liikkuva koulu -hanke, Liikute-projekti Kotkassa, Oulunseutu Urheiluakatemia, Nuorten Akatemia, Suomen Jääkiekkoliitto ja ORTON Invalidisäätiön koulu.

Tavoitteet

 • tiedottaa koululaitoksille ja liikunta-alan järjestöille siitä, että on tärkeää tehdä yhteistyötä liikuntakasvatuksen ja sen eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämiseksi
 • hyödyntää liikunnan välittämiä arvoja tietojen ja taitojen kehittämisessä
 • edistää tietoisuutta vapaaehtoisen toiminnan myönteisistä vaikutuksista erityisesti nuorten koulun ulkopuoliseen oppimiseen
 • edistää koululaisten vaihtotoimintaa monikulttuurisessa ympäristössä järjestämällä liikunta- ja kulttuuritapahtumia kouluissa tapahtuvan toiminnan yhteydessä

Toimenpiteitä

 • tapaamiset, kilpailut ja tapahtumat
 • tiedotus- ja mainoskampanjat
 • liikunnan kasvatuksellista arvoa korostavat tapahtumat
 • rahoitustuki kansainvälisiin, kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin aloitteisiin, joilla edistetään liikuntakasvatuksen teemavuoden tavoitteiden saavuttamista

Suomessa järjestettiin teemavuoden merkeissä kymmeniä paikallisia liikuntakasvatustapahtumia sekä valtakunnallinen avausjuhla ja päätösseminaari.

All Star Team

Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden 2004 Suomen urheilu- ja kulttuurilähettiläitä olivat

 • Hanna-Maria Seppälä
 • Tapio Korjus
 • Anja Snellman
 • Tommy Tabermann

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata ja seurata EU:n liikuntakasvatuksen teemavuoden 2004 suunnittelua ja toteuttamista yhdessä Opetushallituksessa toimivan sihteeristön kanssa. Ryhmään kuuluivat

Johtaja Eeva-Riitta Pirhonen (pj), Opetusministeriö
Ylitarkastaja Maria Biskop, Opetusministeriö
Opetusneuvos Matti Pietilä (siht), Opetushallitus
Projektipäällikkö Kalevi Pohjala, Opetushallitus
Vanhempi hallitussihteeri Kaija Suorsa-Aarnio, Opetusministeriö
Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala, Opetusministeriö

Neuvottelukunta

Opetusministeriö asetti Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuotta 2004 varten kansallisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä oli ideoida ja seurata Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuoden kansallista toteuttamista sekä välittää teemavuotta koskevaa tietoa toimialallaan. Neuvottelukuntaan kuuluivat

Kansliapäällikkö Markku Linna, puh.joht.,Opetusministeriö; rehtori Artti Antila, Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliitto ry; rehtori Risto Ilomäki, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry; Ph.D. Jan-Erik Romar, Finlands Svenska Idrott CIF rf; Jonna Brander,  Förbundet Hem och Skola i Finland rf; professori Lauri Laakso,  Jyväskylän yliopisto; toiminn.joht. Eeva-Inkeri Sirelius, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry; toiminn.joht., KT Minna Riikka Järvinen, Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry; kansanedustaja Raija Vahasalo, Koululiikuntaliitto KLL ry; johtaja Arto Ylitalo, Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry; lastentarhanopettaja Tiina Väätäinen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry; pj. Arja Jääskeläinen, Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat; siv.toimentark. Ullrike Hjelt-Hansson, Etelä-Suomen lääninhallitus; lääninsiv.neuvos. Heikki K. Lyytinen, Länsi-Suomen lääninhallitus, Jyväskylä; rehtori Jorma Hyytiä, Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa; liikuntatiet. maist. Pirjo Rimpiläinen, Itä-Suomen lääninhallitus; hallintojoht. Teemu Japisson, Nuori Suomi ry; erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry; ylijohtaja Aslak Lindström, Opetushallitus; johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, Opetusministeriö/Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto; johtaja Raija Mattila, Opetusministeriö/Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto; pääsihteeri Timo Simonen, Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry; tutkija Jouko Karjalainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes; erikoissuunnittelija Mari Miettinen, Sosiaali- ja terveysministeriö; rehtori Mikko Koivukangas, Suomen ammatilllisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU; projektisihteeri Hanna Kuntsi, Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI; varapj. Samuli Hakoniemi, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK; pj. Leena Hosike-Punta, Suomen erityisryhmien liikunta ry; erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto; keh.pääll. Marjo Ahonen, Suomen Kuntourheiluliitto, Kunto ry; varapj. Birgitta Kervinen,  Suomen Liikunta ja Urheilu ry; koul.pol. vast. Jukka-Pekka Rantakokko, Suomen Lukiolaisten liitto; opinto-ohjaaja Tuuli Merikoski-Silius, Suomen Olympiayhdistys ry; pj. Anja Järvinen, Suomen Olympiayhdistys ry/Suomen Olympia-Akatemia; Janne Mäkelä, Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOL; LitT Leena Paavolainen, Suomen Paralympiayhdistys ry; rehtori Jorma Lempinen, Suomen rehtorit ry SURE; pääsihteeri Esko Ranto, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry; toiminnanjoht. Pirjo Somerkivi, Suomen Vanhempainliitto ry; rehtori Lauri Lajunen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto; Tuija Kalpala, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry SYL; Mari Heikkilä, Urheiluopistojen yhdistys ry; TV-urh.pääll. Markku Vainikka, Yleisradio Oy YLE.

> Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuosi 2004 (Edu.fi)

 
Alkoi2004
Päättyi2004
KouluasteEsiopetus
Perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus
AihepiiriLiikunta
Liikuntakasvatus