FINECVET

Euroopan maiden kesken ollaan luomassa ammatilliseen koulutukseen opintosuoritusten siirtojärjestelmää European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET), jota voidaan käyttää apuna toisessa maassa hankitun osaamisen ja suoritettujen opintojen tunnustamisessa.

Opetushallitus on osallistunut vuodesta 2004 alkaen ECVET-järjestelmän kehittämis- ja kokeilutoimintaan kansallisessa FINECVET-hankkeessa, jonka tavoitteena on ollut valmistella ECVET-järjestelmän käyttöönottoa Suomessa. Kaksivaiheisessa projektissa on kehitelty ja testattu ECVET-järjestelmää yhteensä yhdeksässä ammatillisessa perustutkinnossa.

Opetushallituksessa hankkeesta vastasi erityisasiantuntija Hanna Autere.

Hankkeen yhteydessä tuotettuja julkaisuja

Opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) sovellus Suomessa
FINECVET2-projektin loppuraportti 2008 (pdf)

Opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) sovellus Suomessa
FINECVET2-projektin loppuraportin tiivistelmä 2008 (pdf)

Application of the European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET) in Finland
Finecvet 2 Project, Final Report Summary 2008 (pdf)

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2004 Finecvet1
2006 Finecvet2
Päättyy2005 Finecvet1
2007 Finecvet2
KouluasteAmmatillinen koulutus
AihepiiriOsaamisen tunnustaminen