Innovaatio ja osaaminen

– Innovatiivisuutta ja elinvoimaa koulutukseen

Koulutusyhteistyö kokosi aluekeskusten perusopetuksesta ja toisen asteen koulutuksesta vastaavat toimijat yhteistyöhön tiedon ja kokemusten vaihtamiseksi ja yhteisten kehittämisongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa alueiden osaamisperustaa, opetustoimen innovaatioita sekä niihin perustuvaa kehittämistyötä.

Aluekeskuskaudella 2007–2010 koulutusyhteistyöverkosto toimii osana Innovaatiot ja osaaminen -verkostoa, jota koordinoi Seinäjoen aluekeskusohjelma. Koulutusyhteistyön koordinoinnista vastasi vuonna 2007 Opetushallitus yhteistyössä sisäasiainministeriön ja Seinäjoen Teknologiakeskuksen kanssa.

Innovaatioympäristöt ja kouluyhteistyö -teemaverkosto

Ohjausryhmän jäsenet

Vuonna 2007 koulutusyhteistyön teemaverkoston valmistelu ja ohjaus tapahtui Opetushallituksen nimittämässä ohjausryhmässä, johon kuuluivat kehitysjohtaja Markku Rimpelä, pj. OPH; erikoissuunnittelija Kirsti Stenvall, siht. OPH; sivistystoimenjohtaja Risto Aalto, Kokkolan ja Pietarsaaren seudut; sivistystoimenjohtaja Heikki Hirvonen, Mikkelin seutu; toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta, Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry; laatujohtaja Ritva Jakku-Sihvonen, OPH; koulutoimenjohtaja Juha Karvonen, Porin ja Rauman seudut; tilastopäällikkö Hilkka Kousa, Tilastokeskus; kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, sisäasiainministeriö; varatoimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Suomen Kuntaliitto; sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki, Turun seutu; aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainen, Jyväskylän seutu; osaamiskeskuksen johtaja Leena Perämäki, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy; johtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö; projektipäällikkö Susanna Pirttinen, OPH; apulaisosastopäällikkö Markku Poutala, OAJ ry; aluekeskusohjelmakoordinaattori Eeva Rintama, Vakka-Suomen seutukunta; projektipäällikkö Leena Tuomi, Itä-Uusimaa. 

Valmistelutyöryhmä

Verkostolla oli myös valmistelutyöryhmä, johon kuuluivat erikoissuunnittelija Kirsti Stenvall, pj. OPH; sivistystoimenjohtaja Seppo Lyyra, Ylä-Savon talousalue, Iisalmen kaupunki; sivistysjohtaja Risto Aalto, Kokkolan seutu, Kokkola; sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki, Turun seutukunta, Naantali; opetus-ja kulttuuritoimenjohtaja Inkeri Parviainen, Vakka-Suomen seutukunta, Uusikaupunki; koulutoimenjohtaja Juha Tolonen, Jyväskylän seutu/Laukaa; kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, sisäasiainministeriö ja Leena Perämäki, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy. 

 

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2006
Päättyy2007
KouluastePerusopetus
Toinen aste
AihepiiriInnovaatio
koulutusyhteistyö