Kansalaisvaikuttamisen kehittämishankkeet ammatillisessa koulutuksessa

Hankkeissa edistettiin oppilaitosten toimintaa tukemaan nuoria aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen oppilaitoksessa, työpaikalla, kansalaisyhteiskunnassa, EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Kehittämishankkeissa tavoiteltiin hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. Hankkeet osallistuivat lisäksi tulosten levittämiseen.

Tavoitteet

 • edistetään nuorten omia osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä paikallista kansalaisvaikuttamista.
 • toimitaan yhdessä nuorisotoimen ja muiden paikallisten kansalaisvaikuttamisen ohjelmien kanssa.
 • koulutuksen järjestäjät suuntaavat rahoitusta myös suoraan oppilaskunnalle tai opiskelijayhdistykselle, joita aktivoidaan osallistumaan päätöksentekoon oppilaitosyhteisöä koskettavissa asioissa.
 • kehitetään yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opetusta.
 • kannustetaan nuoria ottamaan aktiivista roolia yhteiskunnan ja työyhteisön jäsenenä sekä vahvistetaan opiskelijan valmiuksia toimia työssään innovatiivisesti ja uutta luovasti.
 • vahvistetaan opiskelijan ammatillista osaamista, myös huippuosaamista, ammatti-identiteettiä ja työmarkkinakelpoisuutta sekä yrittäjyyttä.

Toimijat

Avaintoimijoita olivat yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opettajat, ammatillisten opintojen opettajat, työpaikkaohjaajat ja luottamushenkilöt työpaikoilla sekä opiskelijat. Hankkeet jakautuivat kahteen ryhmään:

I Kansalaisvaikuttaminen ja demokratiakasvatus

 • Hesan Nuorten Ääni / Helsingin kaupunki
 • Joensuun seudun nuorten osallisuushanke / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

II Työssäoppiminen ja kansalaisvaikuttaminen

 • Kemi-Tornion ammattiopisto / Kemi-Tornion ammattikorkeakoulutuksen ky
 • Mikkelin ammattiopisto / Etelä-Savon koulutuksen ky
 • Porin Tekniikkaopisto ja Porin Palveluopisto / Porin kaupunki
 • Ylä-Savon ammattiopisto / Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen ky
 • Yrkesinstitutet Prakticum / Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

Hankeraportit

Hesan Nuorten Ääni (pdf)
Joensuun seudun nuorten osallisuushanke (pdf)

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2004
Päättyy2007
KouluasteAmmatillinen koulutus
AihepiiriKansalais-vaikuttaminen