Poiju – perusopetuksen kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisverkosto


Tulevaisuuden kulttuurisesti moninainen Suomi muotoutuu tämän päivän koulussa. Perusopetuksella on merkittävä rooli kansalaistaitojen opettelussa ja vastuulliseksi kansalaiseksi kasvamisessa. Kasvavan maahanmuuton myötä koulumaailma kohtaa uusia haasteita. Miten muista maista tänne muuttaneet lapset ja nuoret pääsevät osallisiksi ja hyötyvät koulutuksesta? Antaako perusopetus heille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia ja osallistua myöhemmin yhteiskuntaan ja työelämään?

Kielitietoisessa koulussa kielen keskeinen merkitys oppimisessa, opetuksessa, arvioinnissa ja kaikessa toiminnassa tunnistetaan. Tämä tarkoittaa kaikkien kielten arvostamista ja luontevaa näkyvyyttä koulussa toimintakulttuurin tasolla. Opetuksessa se tarkoittaa kielitietoisia työtapoja, jotka perustuvat opettajien yhteistyölle.

Tässä työssä Poiju-kehittämisverkosto on toiminut opettajien ja asiantuntijoiden työn tukena yli 20 vuotta.

Poijun tavoitteena on

  • vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista perusopetuksen toimintakulttuurissa
  • tukea maahanmuuttajataustaisten oppilaiden toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta ja opetusta
  • lisätä valtakunnallisesti ja paikallisesti yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonkulkua

Kehittämisverkostot Poiju ja Reimari toimivat itsenäisesti sekä yhteistyössä ja järjestävät sekä valtakunnallisia että alueellisesti koordinoituja tapaamisia.

Kehittämisverkosto Poijussa on esi- ja perusopetuksen järjestäjiä

  • koordinaattoreita 67 yhteensä 52 kunnasta
  • lisäksi mukana Kuntaliiton, Bildningsalliansenin, OKM:n ja OAJ:n edustus

Poijulla on oma facebook -ryhmä, joihin voivat liittyä näistä teemoista kiinnostunut perusopetuksen henkilöstö ja asiantuntijat.
Lisätietoja: Katri Kuukka
Opetusneuvos
puh. 029 533 1445