Kielten kärkihanke – kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen

(c) Linda Saukko-Rauta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi Suomi maana, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Hallitusohjelmalla tavoitellaan suomalaisten osaamis- ja koulutustason nousua, joka osaltaan tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 1:llä päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi ja painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa. Kärkihankkeen kielten opiskelua koskevilla toimenpiteillä vahvistetaan suomalaista kielivarantoa. Uusi peruskoulu -ohjelma tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja vastaa perusopetuksen ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Selvitys Suomen kielivarannon tilasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt selvityksen Suomen kielivarannon tilasta. Selvitys toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle ja se sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kehitetään suomalaisten kielitaitoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Kielivarannolla tarkoitetaan kansallista kieliosaamista kokonaisuudessaan: kansalaisten kielitaitoa, koulutusjärjestelmän tuottamaa kieliosaamista sekä niiden opettamisen suunnittelua.

Selvityksen toimenpide-ehdotukset perusteluineen on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla