Kielten kärkihanke – kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen

(c) Linda Saukko-Rauta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi Suomi maana, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Hallitusohjelmalla tavoitellaan suomalaisten osaamis- ja koulutustason nousua, joka osaltaan tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 1:llä päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi ja painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa. Kärkihankkeen kielten opiskelua koskevilla toimenpiteillä vahvistetaan suomalaista kielivarantoa. Uusi peruskoulu -ohjelma tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja vastaa perusopetuksen ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Uudet opetussuunnitelman perusteet valmiina alaluokilla alkavaa kieltenopetusta varten

Opetushallitus on saanut valmiiksi uudet opetussuunnitelman perusteet, jotka koskevat kaikille oppilaille yhteisen A1-kielen opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 1–2. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2020 ja liittyvät siihen, että ensi vuodesta alkaen kielten opiskelu aloitetaan viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Perusopetuksen järjestäjät päivittävät omat paikalliset opetussuunnitelmansa uusien perusteiden mukaisiksi 31.12.2019 mennessä ja ottavat suunnitelmat käyttöön tammikuussa 2020.

Selvitys Suomen kielivarannon tilasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt selvityksen Suomen kielivarannon tilasta. Selvitys toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle ja se sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla kehitetään suomalaisten kielitaitoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Kielivarannolla tarkoitetaan kansallista kieliosaamista kokonaisuudessaan: kansalaisten kielitaitoa, koulutusjärjestelmän tuottamaa kieliosaamista sekä niiden opettamisen suunnittelua.

Selvityksen toimenpide-ehdotukset perusteluineen on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla