Toisen kotimaisen kielen kokeilu perusopetuksessa

(c) Linda Saukko-Rauta

Opetushallitus avasi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea kokeilulupamenettelyyn. Haku koskee osallistumista alueelliseen kokeiluun kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Kokeilu on osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen.

Kokeilun toteuttamista varten säädettiin erillinen kokeilulaki. Laki tuli voimaan 1.1.2018. Kokeilun mukainen opetus käynnistyy elokuussa 2018.

Kokeilu kohdistuu perusopetuksen 5. tai 6. luokan oppilaisiin, jotka 1.8.2018 alkavana lukuvuonna olisivat aloittamassa toisen kotimaisen kielen opiskelun. Mahdollisuutta osallistua kokeiluun tarjotaan enintään 2 200 perusopetuksen oppilaalle. Opetuksen järjestäjä hakee lupaa tai lupia koulukohtaisesti. Kokeiluluvat myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallituksen esityksestä.

Opetushallitus käynnisti hakumenettelyn ennen lain voimaantuloa. Hakuaika päättyi 23.2.2018 klo 16.15. Lisätietoa oph.fi-sivuilla.

Hakuun liittyvät asiakirjat

Toisen kotimaisen kielen kokeilusta huoltajille tiedottamiseen tarkoitetut tiedotusmateriaalit

 

Yhteystiedot

 • opetusneuvos Anu Halvari, puhelinnumero 029 533 1277
 • yksikön päällikkö Ulla Laine, puhelinnumero 029 533 1597
 • opetusneuvos Annamari Kajasto, puhelinnumero 029 533 1596
 • opetusneuvos Terhi Seinä, puhelinnumero 029 533 1263
 • undervisningsrådet Yvonne Nummela (ruotsinkielinen osasto), tel 029 533 1523

  Lisätietoja

  Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

  Eduskunnan sivuilla

  Finlexin sivuilla