Toisen kotimaisen kielen kokeilu perusopetuksessa

(c) Linda Saukko-Rauta

Opetushallitus avasi yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa perusopetuksen järjestäjille mahdollisuuden hakea kokeilulupamenettelyyn. Haku koski osallistumista alueelliseen kokeiluun kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua. Kokeilu oli osa syyskuussa 2016 käynnistynyttä Juha Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeen 1 Uusi peruskoulu -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen.

Kokeilun toteuttamista varten säädettiin erillinen kokeilulaki. Laki tuli voimaan 1.1.2018.

Kokeiluluvan saaneista opetuksen järjestäjistä uutisoitiin Opetushallituksen verkkotiedotteella 19.3.2018.

Kokeiluluvan saaneet perusopetuksen järjestäjät luopuivat kokeilusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 19.3.2018 toisen kotimaisen kielen kokeiluluvan Jämsän, Pieksämäen, Rovaniemen, Savonlinnan ja Ylöjärven kaupungeille. Kokeiluluvat myönnettiin koulukohtaisesti yhteensä kahdeksalle peruskoululle. Ruotsinkielisiltä opetuksen järjestäjiltä ei tullut yhtään hakemusta.

Kokeilun tarkoituksena oli tarjota peruskoulun toisen kotimaisen kielen opiskelun aloittaville oppilaille mahdollisuus opiskella jotain vierasta kieltä toisen kotimaisen kielen sijaan. Kokeilulupien myötä mahdollisuutta tarjottiin yhteensä 452 syksyllä 2018 kuudennen luokan aloittavalle oppilaalle. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut peruskoulun suorittamista ilman velvoittavaa ruotsin kielen opiskelua.

Kokeiluluvan saaneet opetuksen järjestäjät kartoittivat loppukeväästä 2018 kohdejoukon oppilaiden ja heidän huoltajiensa kiinnostusta osallistua kokeiluun. Jämsässä, Pieksämäellä tai Ylöjärvellä ei löytynyt riittävästi oppilaita kokeilun aloittamiseksi.

Savonlinna ilmoitti luopuvansa kokeilusta toukokuussa. Rovaniemi luopui kokeilusta viimeisenä koulutuslautakunnan käsiteltyä asiaa kokouksessaan 14.6.2018. Kummassakin kaupungissa luopumisen syyksi mainittiin vähäinen kiinnostus valtakunnallisella tasolla, minkä katsottiin tarkoittavan sitä, ettei kokeilun alkuperäisiä tavoitteita pystyttäisi saavuttamaan.

Opetushallitus myönsi valituille opetuksen järjestäjille valtionavustuksen, jolla olisi korvattu 95% kokeilun aiheuttamista kustannuksista. Tehdyt avustuspäätökset raukeavat kokeiluluvan saaneiden perusopetuksen järjestäjien luovuttua kokeilusta.

Kokeilu on osa hallituksen Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Eduskunta sääti kokeilun toteuttamiseksi lain toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuksessa (1134/2017).

 

Yhteystiedot

 • opetusneuvos Anu Halvari, puhelinnumero 029 533 1277
 • yksikön päällikkö Ulla Laine, puhelinnumero 029 533 1597
 • opetusneuvos Annamari Kajasto, puhelinnumero 029 533 1596
 • opetusneuvos Terhi Seinä, puhelinnumero 029 533 1263
 • undervisningsrådet Yvonne Nummela (ruotsinkielinen osasto), tel 029 533 1523

  Lisätietoja

  Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

  Eduskunnan sivuilla

  Finlexin sivuilla