Kieltenopetuksen varhentamishankkeet

Kieltenopetuksen varhentaminen

Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeilla etsitään kestäviä tapoja tarjota lapsille mahdollisuuksia aloittaa kieltenopiskelu nykyistä aikaisemmin. Peruskouluja ja lapsia vanhempineen kannustetaan siihen, että yhä useampi aloittaisi ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Hankkeissa tavoitellaan perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyötä. Samalla tavoitteena on lisätä kielten tarjontaa niin, että yhä useampi lapsi valitsisi ranskan, saksan, venäjän, espanjan tai kiinan, tai japanin, pitkäksi kielekseen. Kuntia kannustetaan myös rakentamaan alueellisia yhteistyön kokeiluita.

Uusi peruskoulu -kärkihankkeen sivut opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Kieltenopetus alkaa jatkossa jo ensimmäiseltä luokalta

Valtioneuvoston kieltenopetuksen varhentamista koskevan päätöksen myötä Opetushallituksessa valmistellaan vuosien 20182019 aikana opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2. Valtakunnalliset perusteet julkaistaan 14.5.2019, jonka jälkeen paikallisten opetussuunnitelmien laatiminen alkaa. Niiden on oltava valmiit ja hyväksytyt vuoden 2019 loppuun mennessä. Tehdyllä päätöksellä A1-kielen opetusta lisätään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 12.

Varhennetusta kieltenopetuksesta usein kysyttyjä kysymyksiä opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta.

 

Yhteystiedot

 • opetusneuvos Annamari Kajasto,
  puhelinnumero 029 533 1596
 • opetusneuvos Paula Mattila,
  puhelinnumero 029 533 1144
 • opetusneuvos Terhi Seinä,
  puhelinnumero 029 533 1263
 • undervisningsrådet Yvonne Nummela (ruotsinkielinen osasto),
  tel 029 533 1523
 • opetusneuvos Ulla Laine,
  puhelinnumero 129 533 1596

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Hyvä hankehallinto

Yleisohjeita löydät oph.fi-sivuilta.