Kieltenopetuksen varhentamishankkeet

Kieltenopetuksen varhentaminen

Kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeilla etsitään kestäviä tapoja tarjota lapsille mahdollisuuksia aloittaa kieltenopiskelu nykyistä aikaisemmin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut Opetushallitukselle 4,5 miljoonan euron määrärahan vuodelle 2017 tätä tarkoitusta varten.

Määrärahasta n. 3,8 miljoonaa on jaettu erityisavustuksina opetuksen järjestäjille. Loppusummalla tuotetaan täydennyskoulutuksia ja opetuksessa hyödynnettävää materiaalia.

Peruskouluja ja lapsia vanhempineen kannustetaan nyt siihen, että yhä useampi aloittaisi ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jo peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Hankkeissa tavoitellaan perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyötä. Samalla tavoitteena on lisätä kielten tarjontaa niin, että yhä useampi lapsi valitsisi ranskan, saksan, venäjän, espanjan tai kiinan, tai japanin, pitkäksi kielekseen. Kuntia kannustetaan myös rakentamaan alueellisia yhteistyön kokeiluita.

Uusi peruskoulu -kärkihankkeen sivut opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

 

Yhteystiedot

 • opetusneuvos Annamari Kajasto,
  puhelinnumero 029 533 1596
 • opetusneuvos Anu Halvari,
  puhelinnumero 029 533 1597
 • opetusneuvos Paula Mattila,
  puhelinnumero 029 533 1144
 • opetusneuvos Terhi Seinä,
  puhelinnumero 029 533 1263
 • undervisningsrådet Yvonne Nummela (ruotsinkielinen osasto),
  tel 029 533 1523
 • yksikön päällikkö Ulla Laine,
  puhelinnumero 129 533 1596

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Hyvä hankehallinto

Yleisohjeita löydät oph.fi-sivuilta.