Kokeilukeskus

KokeilukeskusKokeilukeskus tukee varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja sitä kautta innovaatioiden syntymistä.

Kestävä toimintakulttuurin muutos syntyy teoista, vuorovaikutuksesta ja mahdollisuudesta osallistua. Etsimme toimivia kehittämisen tapoja yhdessä päiväkotien, koulujen, oppilaitosten, perheiden, järjestöjen, tutkijoiden ja kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteenamme on löytää uusia välineitä koulutuksen kehittämiseen ja systeemisen muutoksen edistämiseen.

Hyvä oppiminen edellyttää oppijan, lapsen ja nuoren aktiivista toimijuutta

Yhdessä tekeminen ja toimiminen edistää oppimista, jossa oppija itse on aktiivinen toimija. Parhaimmillaan koulu tai oppilaitos toimii oppivana yhteisönä, jossa tutkitaan ja kokeillaan yhdessä. Oppiminen muodostuu lapsen ja nuoren koko elämästä, myös koulupäivän ulkopuolella. Miten päiväkotien ja koulujen yhteiskehittämiseen kutsutaan mukaan perheet ja muut perheiden elinpiiriin kuuluvat toimijat? Miten rakennetaan yhdessä turvallista ja innostavaa arkea, joka tukee jokaisen lapsen omaa motivaatiota, oppimista ja hyvinvointia?

Muutos tehdään yhdessä

Monia koulutuksessa näkyviä ongelmia ei voi ratkaista yksin vain koulutuksen alan sisällä. Eriarvoisuuden kasvaminen ja nuorten syrjäytyminen on esimerkki monisyisestä ongelmasta, jonka ratkaisun avaimet eivät ole yksissä käsissä. Siksi tarvitaan yhteiskehittämistä ja siilot murtavaa, hallinnonalan rajat ja eri tasot ylittävää tekemistä. Isojen ongelmien ratkaisut löytyvät yhdessä työskennellen paikallisyhteisöissä. Yhteiskehittämisen ja kokeilujen avulla opimme ymmärtämään paremmin ongelmien luonnetta ja uudenlaisten ratkaisujen synnyttäminen on mahdollista.

Uusi tieto tukee päätöksentekoa

Nykyisen koulutusjärjestelmän virittäminen entistä paremmin toimivaksi ei yksin riitä. Koulutuksen alalla tehdään paljon kehittämistyötä ja hyviä käytäntöjä jaetaan verkostoissa. Hankemuotoisen kehittämisen rinnalle tarvitaan järjestelmällistä, yhteiseen oppimiseen tähtäävää kokeilevaa kehittämistä, joka mahdollistaa nykyistä nopeamman reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. Kokeilujen arvioinnin avulla voimme mallintaa oppimista ja saada selville mikä toimii ja mikä ei. Kokemus-, tutkimus- ja arviointitietoa tuottamalla vaikutamme koulutuksen kehittämistä ja ohjaamista koskeviin valtakunnallisiin päätöksiin.

Kokeilukeskus on koulutuksen systeemisen muutoksen “talkkari”

Kokeilukeskuksen rooli on toimia katalyyttinä kokeilujen synnyttämisessä. Etsimme potentiaaliset kokeilijat ja testaamme heidän kanssaan ajatuksia siitä, miten yhteiskehittämistä voisi hyödyntää suunnitelmallisissa kokeiluissa. Tuomme yhteen erilaiset toimijat ja osaajat, fasilitoimme yhteiskehittämistä ja pidämme huolta yhteisestä oppimisesta.

Toimimme alhaalta ylös -periaatteella, mutta pidämme huolta myös ylhäältä alas -vuorovaikutuksesta. Siksi toimimme Opetushallituksen rajapinnalla – toinen jalka tukevasti opetushallinnon ulkopuolella.

Kokeilukeskus itsessäänkin on kokeilu, jonka toimikausi kestää vuoteen 2020 asti.

 

Ota yhteyttä

Anneli Rautiainen
puh. 029 533 1264

Anna Häggman
puh. 029 533 1647

Ulla Teräs
puh. 029 533 1643

Paula Tyrväinen
puh. 029 533 8615