KOPPI

Opetushallituksen koordinoimassa  ESR-rahoitteisessa KOPPI-hankkeessa  kehitettiin ammattiosaamisen näyttöihin integroitua kansallista oppimistulosten arviointijärjestelmää.

Kehittämishankkeen tavoitteena oli näyttöperusteisen arviointijärjestelmän sekä kansallisen arvioinnin edellyttämän laadunvarmennusjärjestelmän kehittäminen, arviointijärjestelmän testaaminen ja oppimistulosten arviointi valituissa perustutkinnossa. Näiden lisäksi tavoitteena oli laatia myös suunnitelma oppilaitosten itsearviointia ja kehittämistyötä tukevasta palaute- ja informaatiojärjestelmästä.

KOPPI-hanke toteutettiin yhteistyössä arviointijärjestelmän ja arviointikäytäntöjen kehittämishankkeiden kanssa sekä näyttöjärjestelmän kehittäjien, ammatillisten oppilaitosten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen, tutkimuslaitosten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeessa toteutettiin kaksi laajaa arviointikokeilua, joissa näyttöperusteista arviointijärjestelmää testattiin käytännössä. Kokeiluissa kerättiin usealla eri tavalla tietoa arviointitiedon luotettavuudesta ja testattavan mallin toimivuudesta käytännössä.

Hankkeessa tuotettuja tukimateriaaleja

Hankkeessa tuotettut julkaisut

Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002–2008, Loppuraportti (pdf)
Mari Räkköläinen & Paula Kilpeläinen

Arvioi, opi ja kehity - Näyttötoiminnan laadunvarmennusta vertaisarvioinnilla (pdf)
- Mari Räkköläinen & Kirsti Stenvall

Arviointikokeilu II 2004–2007 - Yhteenveto oppimistuloksista ja taustakyselyn tuloksista (pdf)
- Mari Räkköläinen ja Paula Kilpeläinen

The implications of using skills tests as basis for a national evaluation system in FinlandOutcomes from a pilot evaluation in 2002–2003 in Finland (pdf)
- Mari Räkköläinen and Kathryn Ecclestone

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2002
Päättyy2008
KouluasteAmmatillinen koulutus
AihepiiriNäyttöperusteinen oppimistulosten arviointi