Koski – Opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet kootusti yhdessä palvelussa

Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

Tiedot kootaan yhteen olemassa olevista ja nyt perustettavista rekistereistä. Opetushallitus rakentaa palvelua yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Koski-palvelun tarvitsema laki on vahvistettu ja se astuu voimaan 1.1.2018. Koski-palvelu on suunnitelmien mukaan käytössä täydessä laajuudessaan vuonna 2019.

Koski helpottaa asiointia ja vähentää päällekkäistä työtä

Palvelun ansiosta kansalaiset ja viranomaiset saavat tarvitsemansa koulutustiedot luotettavasti yhdestä paikasta.

Tiedot ovat Koskessa turvallisesti tallessa ja kansalaiset voivat selata omia tietojaan.

Koski-palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot:

 • vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, lukion ja ammattikoulun suoritukset ja opiskeluoikeudet
 • vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
 • korkeakoulutusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia

Tietoja voidaan jatkossa jakaa niitä toiminnassaan tarvitseville viranomaisille, kuten esimerkiksi koulutuksen järjestäjille, kunnille, Kelalle ja työ- ja elinkeinotoimistoille.

Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi:

 • opintojen suunnittelussa ja henkilökohtaistamisessa
 • aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa
 • työnhaussa
 • opintojen etenemisen ja koulutuksessa läsnäolon seurannassa
 • koulutuksen rahoituksen laskennassa
 • koulutusta koskevien tilastojen laadinnassa
 • koulutuksen arvioinnissa.

Kosken ansiosta eri viranomaisten ei tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä. Näin säästyy sekä rahaa että aikaa. Tiedot siirtyvät Koskeen automaattisesti opetuksen ja koulutuksen järjestäjien järjestelmistä, joten niiden keräämiseen ja toimittamiseen ei kulu turhaan aikaa.

Neuvontapalvelu

KOSKI-palvelun käyttöönottoa tukemaan on avattu neuvontapalvelu. Neuvontapalvelu on toiminnassa joulukuusta aina vuoden 2018 toukokuuhun asti. Puhelinpäivystys palvelee koulutuksen järjestäjiä arkipäivisin kello 8-17 - suomeksi ja ruotsiksi.

 • puhelin: 029 533 1700 (sulkeutuu 31.5.2018)
 • sähköposti: (jää käyttöön)

Lisätietoja