Koulutustutkimusfoorumi

Koulutustutkimusfoorumi on Opetushallituksen asettama toimielin, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä opetushallinnon ja yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja muiden tutkimus- ja innovaatiokentän toimijoiden kanssa.

Koulutustutkimusfoorumin tehtävänä on

 • toimia keskustelufoorumina, jossa käsitellään ajankohtaisia ja tutkimuksen kannalta keskeisiä aiheita;
 • välittää tietoa tutkimuskentän ja opetushallinnon välillä sekä pohtia keinoja, miten koulutus- ja kasvatusalan tutkimustietoa voidaan välittää entistä tehokkaammin myös muille toimijoille kuten koulutuksenjärjestäjille, opettajille, vanhemmille ja medialle sekä
 • järjestää koulutuksen tilaa ja tulevaisuutta käsitteleviä tilaisuuksia sekä tehdä aloitteita alan julkaisujen sisällöiksi.

Koulutustutkimusfoorumi kokoontuu 2 - 3 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. Opetushallitus vastaa koulutusfoorumin käytännön toiminnasta.

Koulutustutkimusfoorumin puheenjohtajana toimii ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallituksesta. Varapuheenjohtajana toimii professori Kristina Kumpulainen Helsingin yliopistosta. Työryhmän muut jäsenet ovat seuraavat:

 • erikoistutkija Nina Halme, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • professori Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto
 • johtaja Maarit Jääskeläinen, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • vs. pääsihteeri Päivi Kamppi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 • johtaja Asko Karjalainen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • opetusneuvos Tommi Karjalainen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • tutkija Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto
 • johtaja Osmo Kivinen, Koulutussosiologian tutkimuskeskus
 • dekaani Riitta-Liisa Korkeamäki, Oulun yliopisto
 • johtava ekonomisti Mika Kortelainen, VATT
 • yliopistonlehtori Teija Koskela, Itä-Suomen yliopisto
 • professori Kyösti Kurtakko, Lapin yliopisto
 • johtaja Jari Laukia, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • opetusjohtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK
 • professori Mirjamaija Mikkilä-Erdman, Turun yliopisto
 • johtaja Ulla Mutka, Jyväskylän ammatillinen opettajankorkeakoulu
 • yliopistonlehtori Helena Rajakaltio, Tampereen yliopisto
 • toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, ARENE ry
 • koulutuspäällikkö Hilkka Roisko, Tampereen yliopisto
 • toiminnanjohtaja Leena Treuthardt, UNIFI ry
 • professori Kirsi Tirri, Helsingin yliopisto
 • professori Michael Uljens, Åbo Akademi
 • ohjelmapäällikkö Risto Vilkko, Suomen Akatemia
 • professori Arja Virta, Turun yliopisto
 • johtaja Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos
 • professori Katariina Salmela-Aro, Helsingin yliopisto
 • opetusneuvos Kari Nyyssölä, Opetushallitus
 • opetusneuvos Petra Packalen, Opetushallitus

Koulutustutkimusfoorumin sihteeriksi on kutsuttu erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallituksesta.

Koulututustutkimusfoorumin yhteyteen on perustettu jaosto, jonka tarkoituksena edistää opetustoimen henkilöstön osaamista.

Kokous 18.5.2011

Kokous 9.9.2011

Suomalaiset maailman osaavin kansa 2020
koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011

Kokous 26.1.2012

Kokous 16.4.2012

Kokous 29.5.2012

Kokous 27.9.2012

Kokous 20.11.2012

Kokous 7.2.2013

Kokous 21.3.2013

Kokous 28.5.2013

Kokous 26.9.2013

Kokous 24.2.2015

Kokous 9.6.2015