Yhteistyötahot

AIKIS-hanketta rahoittaa Opetushallitus Euroopan sosiaalirahaston tuella ja se kuuluu sisäasiainministeriön johtamaan Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittämisohjelmakokonaisuuteen.

Valtakunnallisella kielikoulutuksen kehittämisprojektilla pyritään helpottamaan paikallista maahanmuuttajatyötä monipuolistamalla maahanmuuttajien kielenopiskelumahdollisuuksia ja  menetelmiä.

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, jossa ovat mukana keskeiset maahanmuuttaja- ja kielikoulutuksen viranomaistahot. Näitä ovat sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen kuntaliitto, Helsingin ja Jyväskylän yliopiston kielten laitokset, Amiedu, Helsingin Aikuisopisto, Uudenmaan TE -keskus, AIKE, Vsy, maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajien yhdistys ja Opetushallituksesta suomi/ruotsi toisena kielenä -asiantuntijat sekä yleisten kielitutkintojen ja sähköisen materiaalituotannon asiantuntijat.

Hanna Tani: 
Selvitys maahanmuuttajien suomen kielen sähköisestä materiaalista (pdf)

Susann Bertills: 
Kartläggning av utbudet material i svenska (pdf)

AIKIS-hankkeet

 

Aikis-logo