Osallistujat

Hankkeessa on mukana 80 kuntaa, joista muodostuu 15 seutua. Hanke koskee esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden toimintaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus.