Tuotokset

Hankkeessa tuotetaan erityistä tukea tarvitsevien opetuksen ja tukitoimien seudullisia malleja. Näitä voivat olla esimerkiksi palvelukeskustyyppiset toimintamallit, sektorittaiset, poikkihallinnolliset ja moniammatilliset toimintamallit, virtuaalisen erityisopetuksen mallit ja erilaiset palvelujen tuottamisen mallit.