Luovuus- ja kulttuurikasvatushanke Lähde

Tukeakseen opettajien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä Opetushallitus käynnisti Luovuus- ja kulttuurikasvatushankkeen nimeltä LÄHDE. Lähteen ensimmäinen vaihe oli vuosina 2004–2006. Luovuus- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen jatkui Lähteessä vuonna 2007. Hankkeen kohteena oli Opetushallituksen alainen opetus. Yhteistyötä tehtiin taide- ja kulttuurilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Hankkeessa lähestyttiin ja hyödynnettiin luovuutta useasta näkökulmasta. Taiteen ja tieteen välistä toimintaa pidettiin perustana laajan kulttuurisen näkemyksen kehittymiselle. Tarkoituksena oli hyödyntää jo olemassa olevia voimavaroja ja luoda niiden pohjalta konkreettista toimintaa ja innostavia uusia avauksia opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Keskeistä LÄHDE -hankkeessa oli luovuus ja innovatiivisuus kaikissa oppiaineissa ja opetuksessa. LÄHDE -hankkeen kattava ajatus oli, että koulun opetusta kehitetään paikallisista tarpeista ja lähtökohdista.

Tavoitteet

  • tukea oppilaan, opiskelijan tai tutkinnon suorittajan luovaa ja innovatiivista ajattelua
  • edistää oppilaan/opiskelijan kulttuurista lukutaitoa ja kulttuurien tuntemusta
  • tukea uudistuvien opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden käyttöönottoa
  • löytää sopivia toimintamuotoja koulujen/oppilaitosten sekä taide- ja kulttuurilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän välille

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat

Opetusneuvos Jorma Kauppinen (pj), Opetushallitus; suunnittelija Heljä Järnefelt (siht), Opetushallitus; koulutuspoliittinen asiamies Marita Aho, Elinkeinoelämän keskusliitto;  erityisasiantuntija Olavi Arra, OAJ; eritysasiantuntija Lieselotte Eskelinen, Suomen Kuntaliitto; utbildningombudsman Veronica Granö-Suomalainen, Svenska Kulturfonden; kulttuurisihteeri Iina Berden, opetusministeriö; asiamies Maria Vänskä, Kemianteollisuus ry; vs. Kehityspäällikkö Kaija Kaitavuori, KEHYS, Valtion taidemuseo; rehtori Eira Kasper, Suomen Rehtorit ry; erikoistutkija Anna-Liisa Kiiskinen, ympäristöministeriö/Keski-Suomen ympäristökeskus; johtava teknologia-asiantuntija Pirjo Kyläkoski, Tekes, Teknologian kehittämiskeskus; rehtori Leena Mäkelä, Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliitto ry; ylitarkastaja Tiina Kavilo, opetusministeriö; puheenjohtaja Hannu Saha, Taiteen keskustoimikunta; johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, TAT, Taloudellinen tiedotustoimisto ja ylijohtaja Ritva Wäre, Museovirasto.

Materiaalia hankkeesta (EDU.fi)

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2004
Päättyy2007
KouluasteEsiopetus
Perusopetus
Toinen aste
Aikuiskoulutus
Täydennyskoulutus
AihepiiriLuovuus- ja kulttuurikasvatus