Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen kärkihankkeista. LAPE muutosohjelman toimeenpano opetus- ja kulttuuriministeriössä koskee lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa.

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

Tavoitteena on, että varhaiskasvatus-, koulu ja oppilaitosympäristöt ja -yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja että niin yhteisöllinen kuin yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista.

LAPE muutosohjelmassa lapsi- ja perhepalveluiden hajanainen palvelujärjestelmä uudistetaan lapsi- ja perhelähtöiseksi maakuntien ja uuden kunnan toimintaympäristöön

Tulossa olevat tapahtumat 2018

Vuoden 2018 tapahtumat löytyvät kootusti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivulta LAPE-tapahtumat 2018. Useimpia tilaisuuksia voit seurata suorana verkkolähetyksenä ja tallenteena myöhemmin. Ilmoittautuminen ja linkit verkkolähetyksiin löydät tapahtuman tiedoista Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tapahtumakalenterista.

Valtakunnalliset LAPE-päivät 24.4.

Sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät LAPE-muutosohjelman toimeenpanon tueksi verkostopäivän. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Jorma Kauppinen.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan