Lasten ja nuorten foorumi

Valtakunnallisen Lasten ja nuorten foorumin (LNF) tavoitteena on luoda vaikuttamisen kanava lapsille ja nuorille sekä saada heidän näkemyksiään paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon. Samalla vahvistetaan paikallisia ja seudullisia lasten ja nuorten osallisuuden rakenteita. Lukuvuosittain valitaan vuositeema, joka tänä vuonna on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Tavoitteet

  • Luodaan aito vuorovaikutusväylä ja vaikuttamisen kanava lapsille ja nuorille
  • Saadaan lasten ja nuorten näkemys paikalliseen ja kansalliseen päätöksentekoon
  • Vahvistetaan perusopetuksen sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen arvojen ja opetessuunnitelman perusteiden tavoitteiden toteutumisesta ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittymistä
  • Vahvistetaan paikallisia, seudullisia ja seutukunnallisia osallisuusrakenteita
  • Luodaan lasten ja nuorten osallisuutta voimaannuttava prosessi toiminnan tueksi
  • Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten toimijoiden yhteistyötä muiden kunnan ja seudun toimijoiden kanssa

Mukana olevat kunnat valitaan vuosittain kevään aikana yhteistyössä läänien kanssa. Foorumitapaamisiin kunta lähettää edustajakseen kaksi oppilasta sekä ohjaavan opettajan. 

 
Hankkeen tiedot
Alkaa - päättyyHanke jatkuu lukuvuosittain
KouluastePerusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus
AihepiiriLasten ja nuorten vaikuttamis-mahdollisuudet