Liikennekasvatus

Suojatie
Kuva: Liikenneturva
Liikennekasvatus näkyy erityisesti uusissa opetussuunnitelmissa laaja-alaisessa osaamisessa Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot -otsikon alla. Esi- ja alkuopetuksen liikennekasvatuksessa painottuu lähiympäristöön tutustuminen ja turvallinen liikkuminen jalankulkijana. Elinympäristön laajentuessa tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja joukkoliikenteessä.

Itsenäisen liikkumisen myötä lapsen oma vastuu turvallisuudestaan lisääntyy. Kasvatusvastuu laajenee perheestä kouluun ja liikennekasvatus tulisi integroida opetukseen kaikilla luokka-asteilla. Liikennekasvatuksen tulee kattaa kaikki ne kulkumuodot, joita lapsi käyttää sekä ne liikennetilanteet, joita lapsi päivittäisessä liikkumisessaan kohtaa.

Liikennekasvatuksessa on keskeistä paikallisuus, toiminnallisuus, tavoitteellisuus, ongelmanratkaisu, jatkuvuus ja yhteistyö kotien kanssa. Tuloksellisinta liikennekasvatus on silloin, kun sitä toteutetaan yhteistyössä koko ympäröivän yhteisön kanssa. Opetuksen suunnittelussa huomioidaan oman paikkakunnan olosuhteet sekä omaan ympäristöön liittyvät ajankohtaiset asiat.

Koulun suunnitelmallisen liikennekasvatuksen tukena voi hyödyntää liikennekasvatuksen vuosikelloa. Vuosikellon ajatuksena on, että liikenneturvallisuutta käsiteltäisiin kouluissa vuodenaikojen mukaan. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen liikennekasvatus antaa opettajalle mahdollisuuden painottaa ikäkauteen sopivia teemoja.

Lisätietoa verkosta:

Liikenneturva (opettajille)
Liikenneturvallisuusviikon materiaalit
Liikenneturvallisuusviikko (edu.fi)

 
Hankkeen tiedot
Alkoi 1997
Päättyy Jatkuva
Kouluaste Esiopetus
Perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus
Aihepiiri Liikennekasvatus