Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkostoon kuuluu koulutoiminnan kannalta keskeisiä organisaatioita, jotka omalla toiminnallaan edistävät liikennekasvatusta. Verkosto järjestää vuosittain valtakunnallisen liikenneturvallisuus viikon (vko 37). Verkoston koordinoinnista vastaa Liikenneturva.

Yhteistyöverkoston edustajat 2015

Ari Heinilä Autokoululiitto
Taina Kytäjä-Roimu Autoliitto
Tuomas Rouvila Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Satu Lehtinen Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
Mirva Ilmoniemi Helsingin seudun liikenne
Tiina Karhuvirta Kehittämiskeskus Opinkirjo
Jalmari Kotiranta Pelastustoimi
Susanna Konttila Liikenneturva
Satu Tuomikoski Liikenneturva
Inkeri Parkkari Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Jussi Pohjonen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Merja Vahva Liikenne- ja viestintäministeriö
Timo Koskinen Moottoriliikenteen keskusjärjestö
Jaakko Salo Opetusalan ammattijärjestö OAJ
Elisa Helin Opetushallitus
Heikki Kallio Poliisi
Jari Levanoja Poliisi
Petteri Tuominen Puolustusvoimat
Frida Helminen Suomen Taksiliitto ry
Leena Herlevi-Valtonen Suomen Vanhempainliitto ry
Brita Somerkoski Terveyden ja hyvinvoinnin laitos