Luke – Lukioiden kehittämisverkosto

Opetushallitus käynnisti elokuussa 2016 valtakunnallisen lukioiden kehittämisverkoston. Verkosto on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi lukio – Uskalla kokeilla – kehittämisohjelmaa.

Pedagogiikkaa kehitetään kehittämisverkoston kokeiluissa mm. osallisuutta, vuorovaikutusta, laaja-alaista osaamista sekä oppiainerajat ylittävää oppimista tukevaksi. Suunnitelmissa on uusien oppimismenetelmien ja oppimisen organisoitumisen tapojen kehittäminen. Arviointia monipuolistetaan itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Oppiaineita integroivaa tiimityöskentelyä tapahtuu opettajien ja opiskelijoiden välillä pienempinä kokonaisuuksina ja läpi lukio-opintojen.

Opiskeluympäristöjä kehitetään esimerkiksi luomalla uusia ja vahvistamalla olemassa olevia alueellisia toimintarakenteita lukioiden ja korkeakoulujen sekä työelämätoimijoiden yhteistyölle. Korkeakouluyhteistyössä suunnitellaan lukio-opintojen integroimista akateemisiin opintoihin ja eri alojen kurkistuskursseja. Yritysten kanssa tehdään toiminnallista yhteistyötä. Opiskelussa vahvistetaan kaikkialla tapahtuvaa sekä ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista. Yhteiset sähköiset toimintaympäristöt laajentavat myös kansainvälistä verkostoitumista.

Toimintakulttuuria kehitetään mm. vahvistamalla opiskelijalähtöisyyttä ja pedagogista johtamista. Opiskelijat ovat aktiviisesti mukana kehittämistyössä ja toimintaympäristöjen suunnittelussa. Opiskelijat toimivat ohjaajina eri oppiaineiden opiskelussa. Alueellista kehittämistyötä vahvistetaan pitkäjänteisellä työskentelyllä, yhteisillä koulutuksilla ja sähköisillä toimintaympäristöillä.

Verkostoon valitut koulutuksen järjestäjät ja lukiot (84 kpl) kehittävät toimintaansa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Luke-verkostotyötä tehdään kahdeksassa alueverkostossa, joiden toimintaa koordinoivat nimetyt aluekoordinaattorit. Verkosto, erilaiset tapahtumat ja sähköinen alusta tukevat osaamisen jakamista verkoston sisällä ja muille tahoille. Myös kaikki valtakunnalliseen kehittämisverkostoon valitsematta jääneet lukiokoulutuksen järjestäjät ja lukiot voivat osallistua alueellisiin tilaisuuksiin ja lukiokoulutuksen kehittämiseen.

Lisätietoja

Opetushallitus

Opetusneuvos Kimmo Koskinen,
Opetusneuvos Leo Pahkin,
Undervisningsråd Pamela Granskog,

Aluekoordinaattorit

Etelä-Suomi

Olli Mielonen,
Harri Korhonen,
Satu Juuti,
Pauliina Mantsinen,

Itä-Suomi

Samuli Laitinen,

Lappi

Tuovi Palomaa,

Lounais-Suomi

Timo Mäkinen,
Riikka Lindroos,

Länsi- ja Sisä-Suomi

Mervi Kapanen,
Teijo Päkkilä,

Pohjois-Suomi

Ismo Talsta,

Nyland och Egentliga Finland

Mikael Eriksson,

Österbotten

Diane-Christine Blusi,