Maailmankansalainen ja media

Maailmankansalainen ja media -hankkeen tavoitteena oli globaalikasvatuksen kehittäminen. Tarkoituksena oli luoda ja jakaa toimintamalleja, joilla edistetään oppilaan kasvamista globaaliin vastuuseen media- ja kansalaiskasvatuksen keinoin.

Globaalikasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, joka tukee oppilaiden globaalitietoisuuden kehittymistä sekä kasvua osallistuviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Hankkeessa opittiin tietoja ja taitoja toimia vastuullisesti globalisoituvassa maailmassa ja omassa yhteisössä. Hankkeessa syvennettiin lasten ja nuorten media- ja tiedonhankintataitoja, yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen valmiuksia sekä mediakriittisyyttä. Maailmankansalainen ja media -hanke oli osa opetusministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman toimeenpanoa.

Opetushallitus myönsi hakemusten perusteella hankerahaa koulun ideoiman toimintamallin kehittämiseen, toteuttamiseen ja raportoimiseen sekä Opetushallituksen seminaareihin osallistumiseen. Hankehaussa mukaan valikoitui 14 koulua, jotka toteuttivat projektinsa syyslukukaudella 2008. Projekteista ja niiden tuloksista löytyy lisätietoa näiltä sivuilta.

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Linkkejä

Yhteyshenkilö

Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, p. 029 533 1084,

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2008
Päättyy2009
KouluastePerusopetus
AihepiiriKansainvälisyys-kasvatus
Mediakasvatus
Kansalaiskasvatus