Maailmankansalaisena Suomessa

Opetushallitus on toteuttanut yhdessä ulkoasiainministeriön kehitysviestinnän, oppilaitosverkoston ja useiden asiantuntijoiden kanssa globaalikasvatuksen kehittämishankkeen Maailmankansalaisena Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on ollut koota näkemystä maailmankansalaisuuteen kasvattamisen keskeisistä lähtökohdista, haasteista ja mahdollisuuksista globalisoituneessa maailmassa. Hankkeessa on etsitty ja kehitetty lasten ja nuorten kokemusmaailmaan sopivia keinoja osallistua nykyistä oikeudenmukaisemman ja kestävämmän maailman rakentamiseen. Erityisesti on pohdittu, mitä maailmankansalaisen tulisi osata ja miten nämä osaamistarpeet mahdollisesti voitaisiin kuvata tulevassa yleissivistävän opetuksen opetussuunnitelmauudistuksessa.

Opetushallitus nimesi hanketta varten koordinaatioryhmän.

Hankkeeseen osallistui 15 oppilaitosta, joille opetushallitus järjesti 4.2.2011 aloitusseminaarin, 13.5.2011 työseminaarin  ja 13.10.2011  päättöseminaarin. Oppilaitosten keskeiset esitykset ja tulokset on koottu tälle  sivustolle.

Hankkeen osana toteutettiin 5. - 7.10.2011 kansainvälinen symposiumi Becoming a Global Citizen maailmankansalaisen kompetensseista yhteistyössä GENE-verkoston kanssa (Global Education Network Europe).  Symposiumijulkaisu on viimeistelyvaiheessa.

Hankkeen päätulokset on koottu julkaisuun Koulu kohtaa maailman, joka on ruotsiksi Skolan möter världen ja englanniksi Schools reaching out to a global world.

Hanke on raportoitu ulkoasiainministeriölle, jonka toimeksiantoon se perustui. 

Yhteyshenkilö

Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, p. 040 348 7261, etunimi.sukunimi (at) oph.fi

Hankkeen julkaisu (toim.) Liisa Jääskeläinen, Tarja Repo:

Koulu kohtaa maailman
Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee?
(Oppaat ja käsikirjat 2011:16)

Skolan möter världen
Vilket kunnande behöver världsmedborgaren?
(Guider och handböcker 2011:7)

Schools reaching out to a global world 
What competences does a global citizen need?
(Publications 2011:34)

Loppuraportti ulkoasiainministeriölle (pdf)

Artikkeleita

Päättöseminaari 13.10.2011
Kutsu (pdf)
Ohjelma (pdf)

Liisa Jääskeläinen: Kohti maailmankansalaisen kompetensseja (pdf)

Työseminaari 13.5.2011
Ohjelma (pdf)

Tilannekatsaus (pdf)

Aloitusseminaari 4.2.2011
Kutsu ja ohjelma (pdf)

Liisa Jääskeläinen: Maailmankansalaisena Suomessa-hankkeen lähtökohtia (pdf)
Hannele Cantell: Ilmiökeskeinen pedagogiikka (pdf)
Olli Hakala: Maailmankansalaisen etiikka (pdf

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2010
Päättyy2012
KouluastePerusopetus
Lukiokoulutus
AihepiiriGlobaalikasvatus

Linkkejä

Becoming a Global Citizen - An International Symposium on Competencies of Global Citizens
Symposiumi järjestettiin Espoossa 5.–7.10.2011. Opetushallituksen englanninkielisiltä sivuilta löytyy esitysmateriaalia ja videoita symposiumista.

Kouluhankkeet

Ekenäs gymnasium, Ekenäs
Hgin ranskalais-suomalainen, Helsinki
Jokelan koulu, Palokka 
Jokikunnan koulu, Jokikunta 
Kasavuoren koulu, Kauniainen 
Kauhajoen lukio, Kauhajoki
Kuninkaanhaan koulu, Pori 
Lapinlahden lukio ja Kuvataidelukio, Lapinlahti 
Mäntymäen koulu, Kauniainen 
Pispalan koulu, Tampere 
Riihenmäen koulu, Mäntsälä
Seinäjoen lukio, Seinäjoki  
Globaalikasvatuksen opas
Suomalais-venäläinen, Helsinki 
Vasa övningsskola, Vasa
Vesilahden yläaste, Vesilahti

Lue lisää kouluhankkeista