Artikkeleita

Opetushallitus tilasi KM, tohtorikoulutettava Anna-Leena Riitaojalta globaalikasvatuksen teoreettisen pohdinnan tueksi artikkeleita, joissa tuodaan esiin globaalikasvatuksen kehittämisen kannalta keskeisiä teoreettisia näkökohtia.

 

Artikkelit julkaistaan oheisina. Niiden otsakkeet ovat

 

Mitä globalisaatiolla tarkoitetaan?

Mitä varten globaalikasvatusta?

Maailmankansalaisuus ja globaalikasvatus: viitekehysten tarkastelua

Uusliberaalin globalisaation seurauksia globaalista ja lokaalista näkökulmasta

Globaalikasvatuksen ongelmakohtia ja uusia avauksia