Me ja media

Me ja media oli peruskoulujen mediakasvatushanke, joka toteutettiin syksyllä 2006. Hankkeessa etsittiin uusia toimintamalleja mediakasvatuksen toteuttamiseksi. Näkökulmaksi valittiin peruskoululaisten yhteiskunnallinen vaikuttaminen omassa ympäristössään. Hankkeessa pyrittiin syventämään yhteistyötä median kanssa sekä kehittämään lasten ja nuorten mediaosaamista. 

Toteutus

Me ja media -hankkeessa oli mukana 11 peruskoulua eri puolilta Suomea. Sitä koordinoi ja ohjasi Opetushallitus, joka järjesti opettajille muun muassa koulutus- ja konsultointipäivät Helsingissä. Koulut toteuttivat kukin itse ideoimansa toiminnallisen mediahankkeen, jossa mukana oli vähintään yksi koulun ulkopuolinen yhteistyökumppani. Jokaisen koulun mediatiimissä oli rehtorin lisäksi 2–4 opettajaa. Käytännön suunnittelussa ja toteutuksessa oppilailla oli hyvin aktiivinen rooli.

Tulokset

Tulokset olivat niin positiivisia ja kannustavia, että hankkeesta saadut hyvät käytänteet halutaan levittää kaikille toiminnallisesta ja osallistavasta mediakasvatuksesta kiinnostuneille kouluille inspiraation lähteeksi. Hyvät käytänteet on koottu Me ja media -julkaisuun.

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Me ja media - Nuoret mediavaikuttajina (pdf)
Toim. Markku Juusola
Opetushallitus 2007

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2006
Päättyy2006
KouluastePerusopetus
AihepiiriMediakasvatus