Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä

Kehittämistoiminnan tarkoituksena on tukea kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja niiden vakiinnuttamista. Toiminnassa on mukana 42 kuntaa, jotka ovat saaneet valtionavustusta kuntakohtaisen monikulttuurisuussuunnitelman laatimiseen ja vakiinnuttamiseen.

Tavoitteet

  • tukea kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, kouluyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja niiden vakiinnuttamista.
  • laatia monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelma, jonka toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi koulun arkea.
  • kehittää kouluyhteisössä sekä maahanmuuttajien että valtaväestön taitoja toimia yhteistyössä eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien henkilöiden kanssa.

Lähtökohtana on lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja kouluhenkilökunnan tarpeisiin vastaaminen siten, että monikulttuurisuustaidot kehittyvät ja että koko kouluyhteisön valmiudet oppia ja opettaa monikulttuurisessa oppimisympäristössä paranevat.

Monikultturisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelmassa koulutetaan valtionavustusta saaneiden kuntien opettajia ja koulun henkilökuntaa seminaareissa, joissa käsitellään monikulttuurisuutta laajasti.

Hankkeen verkkosivut (Edu.fi)

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2007
Päättyy2011
KouluasteEsiopetus
Perusopetus
Lukiokoulutus
AihepiiriMonikulttuurisuus