Opetustoimen seutuyhteistyö

Operustoimen seutuyhteistyön toiminnan ja arvioinnin kehittämishanke - käytännön työvälineitä seutuyhteistyön lisäämiseen

Hankkeen tavoitteet ja toimijat

Projektin tavoitteena oli kehittää malleja ja työvälineitä opetustoimen seutukunnalliseen/seudulliseen yhteistyöhön. Hankkeessa tuotettiin käytännön työvälineitä ja yhteistoimintamalleja yli kuntarajat menevien opetustoimen verkostojen toimintaan.

Piloteissa selvitettiin ja kokeiltiin seutukunnallisia ratkaisuja opetuksen järjestämisessä. Piloteissa olivat mukana Jyväskylän seutu, Mikkelin seutu, Turun seutu, Seinäjoen seutu, Saarijärven-Viitasaaren seutu ja Västra Nyland. Tavoitteena oli, että piloteissa kehitetään ja arvioidaan seuraavia opetuksen järjestämistä ja kehittämistä koskevia aihekokonaisuuksia:

  1. Opetuksen järjestäjien seutukunnallinen yhteistyön organisointi ja strategiatyö.
  2. Toisen asteen koulutuksen yhteiset järjestämismallit ja yhteinen opetustarjonta.
  3. Seutulukio opetuksen järjestämisen toimintamallina.
  4. Perusopetuksen seudullinen opetussuunnitelma.
  5. Seutukunnallisen yhteistyön vahvuudet ja kehittämistarpeet (mm. opetustoimen henkilöstö).
  6. Yhteistyön arviointi: malli ja tulevaisuuden haasteet.

Hankkeessa tuotettiin yhteistyössä pilottien ja ohjausryhmän kanssa opetustoimen seutukuntakuvaukset, jotka koottiin julkaisuksi. Kuvausten tarkoituksena oli tarkastella opetustoimen seutukunnallista ilmettä ja tuoda tällä tavalla esille opetustoimen alueellinen vahvuus ja merkitys.

Projektissa toteutettiin myös seutu- ja aluekehittäjän koulutusohjelma yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskuksen (Opeko) kanssa vuoden 2005 lopussa. Koulutusohjelmalla tuettiin opetustoimen seutu- ja aluekehittäjiä.

Opetushallituksen seuturyhmä aloitti toimintansa joulukuussa 2003. Ryhmä keskusteli opetustoimen seudullisesta yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Pääjohtaja Kirsi Lindroos toimi seuturyhmän puheenjohtajana ja työssä oli mukana Opetushallituksen asiantuntijoita: Heli Kuusi (AM), Raakel Tiihonen (HA), Jorma Kauppinen (YL), Tor Lindholm (SV), Olli Hautakoski (AI), Timo Kumpulainen (SU), Tiiu Bräutigam (PJ/YHT) ja Kirsti Stenvall (PJ/ARV). Ryhmän ulkopuolisena asiantuntijana toimi opetusneuvos Ulla Numminen. Työryhmän työ päättyi vuoden 2004 lopussa.

Opetustoimen seutu- ja alueasioita varten Opetushallitus asetti uuden työryhmän vuoden 2005 keväällä. Ryhmän tarkoituksena oli keskustella opetustoimen alueellisesta yhteistyöstä ja tuoda keskusteluun uusia näkökulmia. Ryhmässä olivat mukana: pääjohtaja Kirsi Lindroos (pj.), (OPH); Kauko Aronen (Suomen Kuntaliitto); Heidi Backman, (UBS); Heikki Blom, (OPM); Arvo Ilmavirta (Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry.); Jorma Kauppinen, (OPH); Hilkka Kousa, (Tilastokeskus); Timo Kumpulainen, (OPH); Heli Kuusi, (OPH); Ulla-Maija Laiho, (SM); Timo Lähdesmäki, (OPH); Tuovi Manninen, (OAJ); Antti Moisio, (VATT); Ulla Numminen, (OPM); Kirsti Stenvall, (OPM); Raakel Tiihonen, (OPH); Pentti Yrjölä, (OPH).

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Numminen, Ulla & Stenvall, Kirsti:
Seudulliseen yhteistyöhön! Opetustoimen seudullisia verkostoja. 2004. Opetushallitus.

Tilaukset: Verkkokauppa

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2003
Päättyy2005
KouluastePerusopetus
Toisen asteen koulutus
Aikuiskoulutus
AihepiiriSeudullinen ja alueellinen yhteistyö