Opetushallitus 2.0

Opetushallitus käynnisti syksyllä 2017 Opetushallitus 2.0 -ohjelmakokonaisuuden, jonka avulla kehitämme tapaamme toimia. Ohjelmatyön yhteisenä tavoitteena on viedä käytäntöön Opetushallituksessa keväällä 2017 yhteisesti muotoiltu visio, missio ja tapa toimia sekä saada aikaan konkreettista uusiutumista valituilla ohjelma-alueilla.

Ohjelmakokonaisuus muodostuu seitsemästä ohjelmasta, jotka kietoutuvat neljään teemaan:

  • oppimisen digitaalinen ekosysteemi
  • kokonaisoppimisen polku
  • laadukkaat asiakas- ja tietopalvelut
  • vaikuttavat ohjaustyökalut

Ohjelmat tarkastelevat kolmea näkökulmaa: kunkin ohjelman ytimessä oleva substanssiasia, pohdinta miten Opetushallitus voi kasvattaa omaa osaamistamme sekä miten muutetaan toimintatapoja ohjelmien tulosten pojalta.

Opetushallitus 2.0 -ohjelmatyössä kokeilemme uudella tavalla osallistavaa ja itseorganisoituvaa työskentelyä. Koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus ilmoittautua mukaan työhön ja olla mukana vaikuttamassa, miten teemme työtämme tulevaisuuden Opetushallituksessa ja miten vahvistamme työmme merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Opetushallitus 2.0 -ohjelmatyö on johdonmukaista ja pitkäjänteistä ketterää kehittämistä, joka vie meitä uudistuvan Opetushallituksen (Opetushallitus 3.0) suuntaan tavoitteena asiakaslähtöinen, yhtenäiseen johtamisjärjestelmään toimintansa rakentava sekä 1.1.2019 rakenteiltaan uudistunut organisaatio, joka mahdollistaa vision, mission ja toimintatapojemme mukaisen työskentelyn.