Johtamisen oppiva yhteisö

Olli-Pekka HeinonenOpetushallitus 2.0 -ohjelmakokonaisuuteen on perustettu kasvatuksen-, opetuksen- ja koulutusalan johtamisen tueksi ”Johtamisen oppiva yhteisö".

Yhteisön tavoitteena on antaa työkaluja ja tukea alan toimijoiden johtamisosaamisen kehittämiselle.

Miksi johtamisen oppiva yhteisö on perustettu?

Varhaiskasvatuksen yksiköiden, koulujen ja oppilaitosten johtaminen on ollut viime aikoina suuressa muutoksessa erilaisten uudistusten myötä. Kuntauudistus, väestörakenteen muutos, kulttuurisen moninaisuuden lisääntyminen, työelämän ja globalisaation muutokset sekä taloudelliset haasteet aiheuttavat paikallisesti isojakin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia.

Miltä sivistyksen tulevaisuus näyttäytyy lähivuosien aikana ja miten kansallisesti voitaisiin tukea tasavertaisesti erilaisten kuntien alan toimijoiden johtamisosaamisen kehittymistä? Miten Opetushallitus tukee johtamisosaamista?
Entä minkälaista tukea alan toimijat tarvitsevat johtamisosaamisen näkökulmasta?

Syksyn 2017 Opetushallitus 2.0 -ohjelmakokonaisuuden työn tuloksena nousi ehdotus kentän toimijoiden sekä yhteistyöverkostojen näkemysten pohjalta perustaa moniääninen ”Johtamisen oppiva yhteisö”.

Mitä ja miten ”Johtamisen oppiva yhteisö” toimii?

Kevään 2018 aikana kutsuttiin ”Johtamisen oppivan yhteisön” toimintaan alan toimijoita, yhteistyöverkostoja sekä tutkimuksen että yleisesti johtamisen ammattilaisia.

Yhteisön keskeisenä tehtävänä on pohtia sitä mitä tapahtuu johtamisessa silloin, kun halutaan olla edelläkävijöitä kasvatus-, opetus- ja koulutusalan johtamisessa? Minkälaisia kansallisia toimenpiteitä ja työvälineitä tarvitaan tällöin johtamisen tueksi?

Johtamisen oppiva yhteisö kokoontuu tapaamisiin ja heillä on käytössä yhteinen sähköinen alusta. Tällä sivustolla voit seurata yhteisön toimintaa, saada tietoa tapaamisista, lukea blogeja, katsoa videoalustuksia.

Tervetuloa seuraamaan ”Johtamisen oppivan yhteisön” toimintaa!

Osallistu keskusteluun Twitterissä #johtamisenoppivayhteisö