Johtamisen oppivassa yhteisössä mukana olevat

 • Helsingin kaupunki, varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas
 • Helsingin kaupunki, päiväkodin johtaja, Markus Ropponen
 • Hämeen ammattikorkeakoulu, yksikön johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen
 • Lastentarhanopettajaliitto, puheenjohtaja Anitta Pakanen
 • Opetushallitus, pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen
 • Opetushallitus, opetusneuvos, kokeilukeskuksen päällikkö Anneli Rautiainen
 • Opetushallitus, opetusneuvos, Pia Kola-Torvinen
 • Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry., puheenjohtaja Virpi Lehmusvaara
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, opetusneuvos Aija Rinkinen
 • Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, kehittämispäällikkö Niku Tuomisto
 • Oulun kaupunki, sivistystoimenjohtaja Mika Penttilä
 • Suomen Rehtorit ry SURE FIRE, puheenjohtaja Antti Ikonen
 • Suomen Ammattikoulutuksen johtajat SAJO ry., varapuheenjohtaja Maija Aaltola
 • Sivistystyönantajat, toimitusjohtaja Teemu Hassinen
 • Suomen Kuntaliitto, johtaja Terhi Päivärinta
 • Tampereen yliopisto, kehitysjohtaja Harri Talonen, johtamiskorkeakoulu
 • Turun aikuiskoulutussäätiö, toimitusjohtaja Tommi Forss
 • Vantaan kaupunki, Ilkka Laasonen, rehtori
 • Vuorineuvos Reijo Karhinen
 • Åbo Akademi, professori Michael Uljens

sekä Opetushallituksen johtotiimi.