Oppimisen ekosysteemi

Oppimisen ekosysteemi -ohjelman tavoitteena on ollut selvittää ja luoda kuva kaikista oppimiseen tarjolla olevista palveluista kuten oppilaanohjauksesta, koulutukseen hakeutumisen palveluista ja digitaalisista oppimisympäristöistä aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Kokoamalla palvelutarjontaa ja parantamalla palveluiden yhteentoimivuutta mahdollistetaan tiedon liikkuvuus palvelujen välillä sekä personoitujen osaamisen kehittämisen palveluiden tuottaminen. Tavoitteena on ollut myös selvittää, mitä digitaalisuus merkitsee oppimisessa.

Ohjelma on osa isompaa julkishallinon palvelujen uudistamistyötä, jossa hahmotellaan mitä palveluita kansalaisilla on saatavilla.

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen toimijat ja palvelut oppijan näkokulmasta

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen toimijat ja palvelut oppijan näkokulmasta

Opetushallituksen rooli oppimisen ekosysteemissä

Opetushallituksen rooli oppimisen ekosysteemissä