Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke

Opetushallituksen käynnistämä perusopetuksen, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishanke toteutettiin vuosina 2003–2007. Ohjauksen kehittämishankkeen tavoitteena oli oppilaitosten ohjauspalveluiden kehittäminen, verkostoituminen, henkilöstön täydennyskoulutuksen tukeminen ja ohjaustoiminnan arvioinnin kehittäminen.

Valtakunnalliselle ohjauksen kehittämishankkeen tavoitteet, jotka toimivat myös hankkeen toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin perustana, olivat:

 • seutukunnallinen/alueellinen yhteistyö
 • moniammatillinen yhteistyö
 • oppilaitosten välinen yhteistyö – kouluasteet
 • ohjaustoiminnan kehittäminen oppilaitoksen sisällä
 • sisällöllinen ja menetelmällinen kehittäminen
 • ohjauksen laatukriteereiden kehittäminen
 • systemaattisen palaute- ja seurantajärjestelmän kehittäminen
 • parantaa perusopetuksen viimeisillä luokilla tehtävien koulutusvalintojen osuvuutta
 • vähentää koulutuksen ulkopuolelle jäämistä
 • vähentää keskeyttämistä ja nuorten työttömyyttä
 • kehittää koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ohjausta
 • tukea koulutustakuun toteutumista
 • tuottaa tietoa perusopetuksen ylimpien vuosiluokkien oppilaanohjauksen kehittämiseksi
 • kehittää toimintamalleja jatko-opiskelupaikkaa vaille jäävien seurantaan ja ohjaukseen
 • tuottaa oppilaanohjaukseen materiaalia
 • kehittää ohjausmenetelmiä, jotka helpottavat oppilaan ongelmien varhaista tunnistamista.

Ohjauksen kehittämishanke oli hyvin laaja hanke. Se kattoi alueellisesti lähes 300 kuntaa ja on vaikuttanut yli 350 000 oppilaan ja opiskelijan saamiin ohjauspalveluihin. Hankekokonaisuus koostui 48 aluehankkeesta.

Hankkeessa tuotetut julkaisut

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003-2007 loppu- ja arviontiraportti (pdf)
Sanna Mäkinen

Ohjauksen toimintakulttuurin muutos alueellisessa yhteistyössa(pdf)
Merja Karjalainen ja Helena Kasurinen (toim.)

Ohjausta opintoihin ja elämään - opintojen ohjaus oppilaitoksessa, Opetushallitus 2004 
ISBN 952-13-2005-2
Lisätietoja: Verkkokauppa

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja  Irmeli Halinen, ylijohtaja
Opetushallituksen eri linjojen edustajat: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi, varapuheenjohtaja, Projektipäällikkö Aino Rikkinen, Opetusneuvos Helena Taxell, Opetusneuvos Kari Nyyssölä ja Projektipäällikkö Erja Nokkanen.
Opetusministeriön edustajat: opetusneuvos Heikki Blom ja opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arra Olavi, erityisasiantuntija, OAJ; Eskelinen Lieselotte, erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto; Hietala Anna-Liisa, ylitarkastaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus; Hyyryläinen Ari, rehtori, Työvoimaopisto; Juusti Kristiina, sivistystoimentarkastaja, Etelä-Suomen lääninhallitus; Kotamäki Saara, rehtori, Jyväskylän ammattiopisto; Lairio Marjatta, professori, Jyväskylän yliopisto; Meri Matti,  professori, Helsingin yliopisto; Lavonen Jari, professori, varajäsen, Helsingin yliopisto; Niemi Tiina, puheenjohtaja,  Suomen Lukiolaisten liitto; Piikkilä Heli, puheenjohtaja, SOPO ry; Rautava Marie, erikoissuunnittelija, STAKES; Tallqvist Anneli,  ylitarkastaja, Työministeriö; Wallin Ville, projektisihteeri, SAKKI ry.; Vanhalakka-Ruoho Marjatta, professori, Joensuun yliopisto; Vuorinen Raimo, tutkija, KTL

Sihteerit: opetusneuvos Helena Kasurinen Opetushallituksesta ja projektikoordinaattori Mika Launikari Opetushallituksesta.

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2003
Päättyy2007
KouluastePerusopetus
Toinen aste
Aikuiskoulutus
AihepiiriOppilaanohjaus
Opinto-ohjaus