Oppilaanohjauksen kehittämistoiminta

Oppilaanohjauksen kehittämistoiminnan tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät kehittävät oppilaanohjausta paikallisena ja seudullisena toimintana osana perusopetuksen laadun kehittämistä siten, että oppilailla on mahdollisuus saada riittävästi ohjausta perusopetuksen eri vaiheissa. Tavoitteena on varmistaa kaikille perusopetuksen päättäneille opiskelupolun jatkuminen.

Toimintatavat

 1. Kehittämistoiminnan tueksi järjestetään valtakunnallista ja alueellista koulutusta.
 2. Kehittämistoimintaan liittyy kehittävä arviointi. Kehittävän arvioinnin tuottaa Itä-Suomen yliopisto. Arvioinnin tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten kehittämistoiminta ja koulutus etenevät.
 3. Paikallisen tason kehittäminen etenee jokaisen kunnan tai kuntaryhmän kehittämissuunnitelman mukaisesti. Toiminnassa mukana olevilta kunnilta edellytetään osallistumista koulutuskokonaisuuteen ja kehittävään arviointiin, jotka tukevat paikallista kehittämistyötä.
 4. Opetushallitus ohjaa ja koordinoi kunnissa tapahtuvaa oppilaanohjauksen kehittämistoimintaa. Opetushallitus osallistuu koulutuksen ja kehittävän arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opetushallitus antaa tarvittavaa informaatio-ohjausta osana kunnille järjestettävää koulutusta.

Opetushallituksessa oppilaanohjauksen kehittämistoiminnasta vastaavat opetusneuvos Juhani Pirttiniemi ja opetusneuvos Aija Rinkinen.

Koulutus

Kehittämistoiminnan tueksi järjestetään valtakunnallista ja alueellista koulutusta. Koulutuskokonaisuuden tuottaa Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Koulutus tarjoaa monipuolista tukea oppilaanohjauksen koulukohtaiseen, paikalliseen ja seudulliseen kehittämiseen. Koulutus on alkanut syksyllä 2008.

Koulutuksen tavoitteena oli

 • antaa valmiuksia oppilaiden henkilökohtaiseen sekä luokkaryhmäohjaukseen ja huoltajien kanssa tehtävään ohjausyhteistyöhön,
 • tiivistää koulutuksen nivelvaiheiden ohjausta ja seurantaa
 • ohjata kunnan tai alueen ohjauksellista yhteistyötä,
 • kehittää työelämään, ammatilliseen koulutukseen ja yrittämiseen tutustumista
 • vahvistaa hallintokuntien sisäistä ja hallintokuntien välistä yhteistyötä sekä edesauttaa toimivien yhteistyömallien luomista,
 • tukea ohjauksen verkostoitumista,
 • kehittää opetussuunnitelman perusteiden mukaista oppilaanohjausta ja oppilaan tukitoimia sekä päivittää koulutuksen järjestäjien/koulujen ohjaussuunnitelmia sekä
 • kerätä ja koota hyviä käytänteitä tukemaan valtakunnallista kehittämistyötä.
 
Hankkeen tiedot
Alkoi2008
Päättyy2011
Kouluaste

Perusopetus

Aihepiiri

Oppilaanohjaus