Peruskoulufoorumin seurantaryhmä

Peruskoulufoorumin toimintaryhmä toimi osana hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Foorumin tarkoituksena oli koota perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin peruskoulun tulevaisuudesta ja toimenpiteisiin sen uudistamiseksi. Peruskoulufoorumin toimintaryhmän toimikausi oli 30.1.–29.12.2017 ja se luovutti työnsä opetusministerille 16.2.2018.

Peruskoulufoorumi toimintaryhmän laatimat Tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteet löytyvät Uusi peruskoulu -ohjelman sivuilta.

Tavoitteet on laadittu kansallisen, opetuksen järjestäjän, opettajan ja oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmista. Jotta peruskoulun yhdenvertaisuus sekä yksilön että koulutusjärjestelmän tasolla voidaan saavuttaa, tarvitaan systemaattista kehittämistyötä, sitoutumista ja kunkin toimijatason päätöksiä tavoitteiden toteutustavoista, tärkeysjärjestyksestä, vastuista ja aikatauluista.

Peruskoulufoorumin seurantaryhmä

Tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden seuraamiseksi on perustettu peruskoulufoorumin seurantaryhmä. Sen tehtävänä on seurata ja vauhdittaa näiden tavoitteiden ja toimien toimeenpanoa.

Seurantaryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä siitä, miten perusopetuksen järjestäjiä tuetaan tavoitteiden edistämisessä ja toimeenpanossa. Työ perustuu aiempaan Peruskoulufoorumin ja peruskoulun kehittämistyöhön ja tutkimukseen. Peruskoulufoorumin seurantaryhmän toimikausi on 13.3.–31.12.2018.

Peruskoulufoorumin seurantaryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja varapuheenjohtajana johtaja Jorma Kauppinen. Seurantaryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Leena Nissilä ja opetusneuvos Pia Kola-Torvinen.

Tarja Aurell, vararehtori, Yksityiskoulujen Liitto
Hannu Freund, neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat
Hermanni Hyytiälä, johtava konsultti, Jyväskylä
Antti Ikonen, puheenjohtaja, Suomen Rehtorit
Maarit Korhonen, luokanopettaja, Turku
Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Virpi Lehmusvaara, puheenjohtaja, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, OPSIA
Gun Oker-Blom, johtaja, Opetushallitus
Anne Onnela, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö
Leena Pöntynen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Aija Rinkinen, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö
Katriina Rapatti, lehtori, Vantaa
Mari Routti, projektipäällikkö, Imatra
Jaakko Salo, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö, OAJ
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto
Jukka Tanska, rehtori, Sivistystyönantajat
Taina Tervonen, vs. perusopetusjohtaja, Helsinki
Pekka Varheensalo, sivistysjohtaja, Nakkila
Pirkko Vartiainen, professori Vaasa
Vesa Äyräs, rehtori, Espoo