Peruskoulufoorumi

Peruskoulufoorumin toimintaryhmä toimi osana hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Foorumin tarkoituksena oli koota perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin peruskoulun tulevaisuudesta ja toimenpiteisiin sen uudistamiseksi. Peruskoulufoorumin toimintaryhmän toimikausi oli 30.1.–29.12.2017 ja se luovutti työnsä opetusministerille 16.2.2018.

#paraskoulu-kampanja#paraskoulu-kampanjan alueelliset tilaisuudet

Peruskoulufoorumi järjestää syksyn mittaan työpajoja, joissa pohditaan konkreettisia keinoja ja tekoja, joilla yhteinen tavoite tasa-arvoisesta peruskoulusta voidaan saavuttaa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki tahot, jotka perusopetuksen kanssa tekevät yhteistä työtä: lasten ja nuorten kasvuyhteisössä olevat toimijat, oppilaat, opettajat ja rehtorit, opetuksen järjestäjät sekä kansallisen tason toimijat.

#paraskoulu-kampanjan alueelliset tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

2019

11.4.2019 klo 10-13 Oulu, Lapland Hotels Oulu, Kutsu ja ilmoittauminen

2018

17.9.2018 klo 13-16 Turku, Höyrylaiva s/s Boren, Ohjelma

24.10.2018 klo 13-16 Vantaa, Heureka, Kutsu ja ilmoittautuminen

2.11.2018 klo 13-16 Lahti, Sibelius-talo, Kutsu ja ilmoittautuminen

12.11.2018 klo 13-16 Joensuu, Original Sokos hotel Kimmel, Kutsu ja ilmoittautuminen

30.11.2018 klo 10-13 Rovaniemi, Kutsu ja ilmoittautuminen

3.12.2018 klo 13-16 Jyväskylä, Kutsu ja ilmoittautuminen

Joulukuussa myös alueellinen tilaisuus Vaasassa. Päivämäärä vahvistuu myöhemmin.

Tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteet

Peruskoulufoorumi toimintaryhmän laatimat Tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteet löytyvät Uusi peruskoulu -ohjelman sivuilta.

Tavoitteet on laadittu kansallisen, opetuksen järjestäjän, opettajan ja oppilaan sekä kasvuyhteisön näkökulmista. Jotta peruskoulun yhdenvertaisuus sekä yksilön että koulutusjärjestelmän tasolla voidaan saavuttaa, tarvitaan systemaattista kehittämistyötä, sitoutumista ja kunkin toimijatason päätöksiä tavoitteiden toteutustavoista, tärkeysjärjestyksestä, vastuista ja aikatauluista.

Peruskoulufoorumin seurantaryhmä

Tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden seuraamiseksi on perustettu peruskoulufoorumin seurantaryhmä. Sen tehtävänä on seurata ja vauhdittaa näiden tavoitteiden ja toimien toimeenpanoa.

Seurantaryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä siitä, miten perusopetuksen järjestäjiä tuetaan tavoitteiden edistämisessä ja toimeenpanossa. Työ perustuu aiempaan Peruskoulufoorumin ja peruskoulun kehittämistyöhön ja tutkimukseen. Peruskoulufoorumin seurantaryhmän toimikausi on 13.3.–31.12.2018.

Peruskoulufoorumin seurantaryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja varapuheenjohtajana johtaja Jorma Kauppinen. Seurantaryhmän sihteereinä toimivat opetusneuvos Leena Nissilä ja opetusneuvos Pia Kola-Torvinen.

Tarja Aurell, vararehtori, Yksityiskoulujen Liitto
Hannu Freund, neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat
Hermanni Hyytiälä, johtava konsultti, Jyväskylä
Antti Ikonen, puheenjohtaja, Suomen Rehtorit
Maarit Korhonen, luokanopettaja, Turku
Tuomas Kurttila, lapsiasiavaltuutettu, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Virpi Lehmusvaara, puheenjohtaja, Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat, OPSIA
Gun Oker-Blom, johtaja, Opetushallitus
Anne Onnela, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö
Mari Sjöström, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto
Aija Rinkinen, opetusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö
Katriina Rapatti, lehtori, Vantaa
Mari Routti, projektipäällikkö, Imatra
Jaakko Salo, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö, OAJ
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto
Jukka Tanska, rehtori, Sivistystyönantajat
Taina Tervonen, vs. perusopetusjohtaja, Helsinki
Pekka Varheensalo, sivistysjohtaja, Nakkila
Pirkko Vartiainen, professori Vaasa
Vesa Äyräs, rehtori, Espoo