Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen KIELITIVOLI 1 ja KIELITIVOLI 2

Kielitivoli 1:n toiminta käynnistyi keväällä 2009. Mukana oli 88 kuntaa ja 14 yksityistä perusopetuksen järjestäjää. Lisäksi hanketoimintaa tuki opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella kolme kielikoulua ja yhdeksän yliopistojen harjoittelukoulua.

Kielitivoli 2:n toiminta alkoi vuosien 2011-2012 taitteessa. Toimintaa lähtivät kehittämään ensimmäisen vaiheen kuntien joukosta kootut 10 eri alueen verkostot vahvistettuina kielikouluilla ja yliopiston harjoittelukouluilla. Toiminnassa on mukana myös muutaman ulkomailla toimivan suomalaisen koulun verkosto.

Tavoite

  • Nykyistä useammalle oppilaalle tarjotaan realistinen mahdollisuus opiskella englannin lisäksi muitakin vieraita kieliä mahdollisuuksien mukaan jo perusopetuksen alaluokilla.

Tavoitteeseen pyritään lisäämällä yhteistyötä koulujen ja kuntien kesken, sopimalla työnjaosta, monipuolistamalla kieliohjelmia, lisäämällä kielen opetuksen viestinnällisyyttä sekä ennen kaikkea lisäämällä oppilaiden, huoltajien ja paikallisten päättäjien tietoisuutta monipuolisen kielitaidon merkityksestä. Toiminnassa tavoitellaan pitkäjänteistä kehittämistä, jossa kieliohjelmat suunnitellaan osana alueellisia strategioita ja jossa otetaan huomioon alueelliset kielitaitotarpeet. Kieliohjelmien suunnittelussa painottuu selkeä jatkumo asteelta toiselle ja kielipolut. Kieliohjelmiin on suotavaa sisällyttää myös maahanmuuttajien omien äidinkielten opetus.

Tärkeä osa tarjonnan monipuolistamista on verkko-opetuksen kehittäminen. Internetin tarjoamia mahdollisuuksia käytetään hyväksi myös autenttisten kielenkäyttötilanteiden tuomiseksi säännölliseksi osaksi vieraiden kielten opetusta ja opiskelua.

Toiminnan tueksi käynnistettiin myös mittava täydennyskoulutusohjelma, johon on osallistunut satoja peruskoulujen vieraiden kielten opettajaa. Täydennyskoulutusta tukee avoin ning-pohjainen verkosto, jonka keskustelua voi seurata ja siihen myös osallistua kuka vain aiheesta kiinnostunut opettaja. Linkki löytyy viereisestä palkista.

Opetushallitus käynnisti lisäksi Kielitivoli-viestintäkampanjan, jonka www-sivuilla (ks. linkki viereisessä palkissa) koululaiset voivat leikkiä uusilla kielillä ja hiukan opetellakin niitä, Sivuilla on aineistoa myös vanhempia ja opettajia varten. Vuonna 2013 julkaistaan myös ensimmäinen suomalainen Kielisalkku vuosiluokille 1-9.

Yhteyshenkilöt

Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta (pääasiallinen vastuu Kielitivoli 1)
Opetusneuvos Paula Mattila
Opetusneuvos Anu Halvari (pääasiallinen vastuu Kielitivoli 2)

Opetusneuvos Kristiina Ikonen
Opetusneuvos Terhi Seinä
Opetusneuvos Ingelisa Wikholm (erityisesti ruotsinkieliset koulut)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oph.fi

 
Hankkeen tiedot
Alkaa 2009
Päättyy 2013
Kouluaste Esiopetus
Perusopetus
Aihepiiri Vieraiden kielten opiskelu