Toiminnan sisältö

Valtion erityisavustuksen tuella kunnat laativat koko romanioppilaiden perusopetusta tukevan suunnitelman ja toteuttavat sen. Suunnitelman tulee sisältää myös sellaisia romanioppilaiden tukemiseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka koskevat romanikieltä ja -kulttuuria. Kouluyhteisö voi tehdä toiminnallista yhteistyötä esimerkiksi erilaisten romanikulttuuriin liittyvien organisaatioiden kanssa.

Kehittämistoiminnan tulee sisältää toimenpiteitä:

  • Romanioppilaan kohtaamiseksi
  • Suvaitsevaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi sekä romanikulttuurin tuntemuksen lisäämiseksi
  • Kouluyhteisön romanivähemmistön ja pääväestön yhteyksien edistämiseksi
  • Romanioppilaiden identiteetin kehittymiseksi
  • Romanikielen oppimisen edistämiseksi
  • Romanioppilaiden oppimismahdollisuuksien edistämiseksi
  • Erityistä tukea tarvitsevien romanioppilaiden opetuksen kehittämiseksi
  • Romanikodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi
  • Romanioppilaiden erilaisen taustan huomioonottavan pedagogiikan ja materiaalin kehittämiseksi.