Segregaation lieventämistyöryhmä

Hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on lieventää segregaatiota eli sukupuoleen liittyvää epätasa-arvoa koulutuksessa ja työelämässä. Opetusministeriö on asettanut 28.9.2009 työryhmän kehittämään segregaation lieventämiseen liittyviä toimia kouluissa ja oppilaitoksissa.

Työryhmän tehtävänä on tehdä

 • 1. 1.5.2010 mennessä ehdotus perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamisen yhteydessä toteutettavista ja
 • 2. 29.10.2010 mennessä ehdotus muista opetusta ja koulutusta koskevista lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteistä, joilla lievennetään sukupuolen mukaista segregaatiota. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallituksesta. Työryhmän muut jäsenet ovat seuraavat:

 • koulutuspoliittinen asiamies Simo Pöyhönen, Akava ry
 • asiantuntija Anu Sajavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
 • työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsmäki, Kirkon työmarkkinalaitos
 • johtava työmarkkinalakimies Henrika Nybondas-Kangas, Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • koulutuspoliittinen asiantuntija Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • työmarkkina-asiantuntija Marjaana Laine, Valtion työmarkkinalaitos
 • tutkija Linnea Alho, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 • opetusneuvos Raija Meriläinen, Opetus-ja kulttuuriministeriö
 • projektikoordinaattori Mari-Elina Mc Ateer, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • hallitussihteeri Jan Hjelt, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
 • rehtori Mervi Hopia-Jaakkola, Suomen Rehtorit
 • VTT Hannu Sirkkilä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry
 • lehtori Päivi-Kaarina Juutilainen, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto
 • kehittämispäällikkö Juha Karvonen, Suomen kuntaliitto
 • koulutuspäällikkö Päivi Hirvonen, Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliitto ARL ry
 • professori Elina Lahelma, Helsingin yliopisto

Työryhmän sihteerinä toimii opetusneuvos Kari Nyyssölä Opetushallituksesta.

Tiedote Segregaation lieventämistyöryhmän asettamisesta (Opetusministeriö)
Segregaation lieventämistyöryhmän asettaminen (pdf)

Työryhmän loppuraportti opetus-ja kulttuuriministeriön sivuilla

Segregaatiotyöryhmän kokousaikataulu

Kokous 3.11.2009
Kokouksen esityslista (pdf)
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma (pdf)
Tasavertaiset työmarkkinat- työryhmän muistio (pdf)

Kokous 18.12.2009 
Kokouksen esityslista (pdf)
Oppiainevalinnat yleissivistävässä opetuksessa ja segregaatio (pdf)
Opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, Opetushallitus

Kokous 21.1.2010 (Seminaari)
Seminaarin kutsu ja ohjelma (pdf)
Kokouksen esityslista (pdf)

Sukupuolet oppimispsykologisesta näkökulmasta (pdf)
Professori Kirsti Lonka, Helsingin yliopisto

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli (pdf) 
Kouluneuvos Heli Kuusi, Opetushallitus

Nuorten koulutus- ja työelämätaidot: verkostoitumista ja sukupuolenmukaista valintaa? (pdf)
Yliopistonlehtori Minna Autio, Helsingin yliopisto 

Kokous 12.2.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja sukupuoli (pdf)
Opetusneuvos Ella Kiesi, Opetushallitus

Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen (pdf)
Opetusneuvos Ritva Järvinen, Opetushallitus

Oppikirjaselvitys (pdf)
Opetusneuvos Kari Nyyssölä, Opetushallitus
Erityisasiantuntija Riku Honkasalo, Opetushallitus
Suunnittelija Paula Paronen, Opetushallitus

Kokous 26.3.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Oppikirjaselvitys (pdf)
Professori Liisa Tainio, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Tiina Teräs, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Kokous 13.4.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kokous 22.4.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Segregaation lieventämistyöryhmän kannanotto perusopetuksen tuntijakoa valmistelevalle työryhmälle (pdf)

Kokous 4.6.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kansainvälistä tarkastelua segregaatioon (pdf)
Yliopistoharjoittelija Leena Kaartinen, Opetushallitus

Kokous 20.8.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kokous 10.9.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa (pdf)
Professori Liisa Tainio, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos
Tiina Teräs, Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos

Kokous 24.9.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kokous 8.10.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Käsityön opetus ja opetussuunnitelman perusteet (pdf)
Erityisasiantuntija Heljä Järnefelt, Opetushallitus

Sukupuoli ja muita eroja suomalaisessa käsityönopetuksessa (pdf)
Tutkija, KM Hanna Guttorm, Helsingin yliopisto

Kokous 12.10.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kokous 28.10.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kokous 29.10.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kokous 5.11.2010
Kokouksen esityslista (pdf)

Kokous 19.11.2010
Kokouksen esityslista (pdf)