Suomen Tammi

Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö jatkavat Suomen Tammi -yhteistyötä, joka tukee kulttuuriperinnön opetusta kouluissa ja oppilaitoksissa. Sopimus yhteistyöverkostosta solmittiin vuosille 2005–2008.

Tavoitteet

Lisätä olennaisesti suomalaisten tietoutta omasta kulttuuriperinnöstään ja vahvistaa kulttuuriperinnön asemaa opetuksessa:

  • Tehdä kulttuuriperintöä tunnetuksi
  • Kehittää oppilaiden ja opiskelijoiden taitoja vaalia ja elävöittää kulttuuriperintöä ja -ympäristöä
  • Tukea koulujen yhteistyötä kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön asiantuntijoiden kanssa
  • Tehdä museoiden tarjonta tutuksi ja lisätä niiden käyttöä oppimisympäristönä
  • Tarjota keinoja vaikuttaa omaan ympäristöön
  • Antaa aineksia tutkiville työmuodoille useiden oppiaineiden yhteistyönä
  • Ohjata ammattiperinteen käyttöön ja kehittämiseen omassa työssä 
  • Vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden identiteettiä

Suomen Tammi -verkoston on tarkoitus järjestää vuosittainen keskustelufoorumi, jossa tarkastellaan kulttuuriperintöopetuksen tilaa. Alueellista toimintaa tuetaan opetuksen ja kulttuuriperintöalan asiantuntija-avulla. Yhteistyöverkostossa hoidetaan tiedotusta eri tahojen välillä ja edistetään opettajille tarjottavaa kulttuuriperintöalan täydennyskoulusta. Lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjä niiden ympäristökasvatustyössä. Kehittämistyön tueksi julkaistaan eri aihealueisiin liittyvää materiaalia ja järjestetään osahankkeiden tapaamistilaisuuksia.

Hankkeen kotisivut

 

 
Hankkeen tiedot
Alkaa1998
Päättyy2008
KouluastePerusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus
Aikuiskoulutus
AihepiiriKulttuuriperintö