Tiede ja teknologia

Hankkeessa kehitettiin oppilaitosten tiede- ja teknologiaosaamista tukevia opetus- ja opiskelumenetelmiä sekä edistettiin niiden käyttöä. Kolmivuotisessa hankkeessa oli mukana 22 paikallista osahanketta, joissa keskityttiin esimerkiksi energiantuotantoon, elektroniikkaan, metsäteollisuuteen, kemiaan elinympäristössä tai ularadioihin.

Tiede- ja teknologiahankkeen puitteissa järjestettiin alueellisia kehittämisseminaareja ja koordinoitiin koulujen science-opetuksen verkoston perustamista. Kouluille tuotettiin tiede- ja teknologiaopetusta edistävä DVD ja opettajien tiede- ja teknologiaopetukseen liittyvää täydennyskoulutusta edistettiin. Hankkeessa tehtiin laajaa yhteistyötä eri tiede- ja elinkeinoelämän tahojen kanssa. Siinä osallistuttiin myös kansainväliseen yhteistyöhön tiede- ja teknologiaopetuksen kehittämiseksi.

Tiede- ja teknologiaosaamisen edistäminen sisältyy eri kouluasteiden opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteissa korostetaan tiedon hankinta- ja hallintataitoja, taitoa valita, tulkita ja käyttää erilaista informaatiota sekä tuottaa uutta tietoa. Teknologia on yksi opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuuksista sekä perusopetuksessa (Ihminen ja teknologia) että lukiokoulutuksessa (Teknologia ja yhteiskunta). Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan tulee saada valmiudet hankkia, jäsentää ja arvioida tietoa sekä soveltaa nykyaikaista teknologiaa muuttuvissa työtilanteissa. Opiskelijan tulee myös ymmärtää teknologian kehityksen vaikutuksia oman alansa työtehtäviin ja tulevaisuuteen.

Aihekokonaisuudet

Ihminen ja teknologia(perusopetus)
Teknologia ja yhteiskunta (lukio)

Siirry suoraan verkkomateriaalit -sivuille

Ihminen ja teknologia -verkkomateriaalit 
Teknologia ja yhteiskunta -verkkomateriaali

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2006
Päättyy2008
KouluastePerusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen perusopetus
Aihepiiritiede- ja teknologiaosaaminen